จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน 

                     เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.ที่ผ่านมา  นพ.ยลชัย จงจิระศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)

                      เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเขตประเวศ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น