จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร และคณะให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากนานาประเทศ จำนวน ๒๐ คน มาศึกษาดูงานด้านการแพทย์ในโครงการ Pre Med Summer โดยมูลนิธิ Friends for Asia
 นพ.ยลชัย จงจิระศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร และคณะให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากนานาประเทศ จำนวน ๒๐ คน มาศึกษาดูงานด้านการแพทย์ในโครงการ Pre Med Summer โดยมูลนิธิ Friends for Asia 


      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น.ที่ผ่านมา   นพ.ยลชัย จงจิระศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร       ให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากนานาประเทศ จำนวน ๒๐ คน มาศึกษาดูงานด้านการแพทย์ในโครงการ Pre Med Summer โดยมูลนิธิ Friends for Asia ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น ๔ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น