• 2

    2
  • This is slide 3 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words.
  • This is slide 4 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words.
  • This is slide 5 description. Go to Edit HTML of your blogger blog. Find these sentences. You can replace these sentences with your own words.

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กระบี่ โค่นยาง หันมาทำเกษตรผสมผสาน ชีวิตเปลี่ยน เป็นข้าราชการก็ไม่เป็นอุปสรรค มีกินเงินเหลือเก็บ (ชมคลิป)
กระบี่ โค่นยาง หันมาทำเกษตรผสมผสาน ชีวิตเปลี่ยน เป็นข้าราชการก็ไม่เป็นอุปสรรค มีกินเงินเหลือเก็บ (ชมคลิป)

         ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก นี่คือแนวคิดของนายวันชัย สุภาพ อายุ 48 ปี ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ที่ได้ยึดหลักการทำเกษตรแบบพอเพียง โดยได้มีการปรับเปลี่ยนสวนยางพารา เนื้อที่ 3 ไร่ มาทำเป็นสวนเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านมา 1 ปี มีทุกอย่างที่อยากกิน เหลือแบ่งขาย นำรายได้กลับมาจุนเจือครอบครัว จนวันนี้ทำให้ชีวิตและครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


นายวันชัย เล่าว่า เมื่อปี 2561 มีสวนยางพารา อยู่ประมาณ 3  ไร่ ตั้งอยู่บ้านคลองทับหัวกา ม.5 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ ด้วยภาวะที่ราคายางพาราตกต่ำจึงคิดที่จะโค่นยางทิ้ง โดยได้ปรึกษากับครอบครัว ว่าหลังจากโค่นยางแล้วก็จะทำเกษตรผสมผสาน ต้นทุนการปลูกน้อย ผลผลิตเติบโตเร็ว เป็นที่ต้องการของตลาด และที่สำคัญสามารถนำมาบริโภคได้ในครัวเรือน แต่สุดท้ายความคิดลงตัว และลงมือทำจนชีวิตดีขึ้น


นายวันชัย กล่าวว่า จากวันนั้นถึงวันนี้ สวนเกษตรผสมผสานของตน กำลังให้ผลผลิตของกล้วยน้ำหว้า มะละกอ ตะไคร้ ถั่วพลู แตงกวา ชะอม มันสำปะหลัง มะนาว ข้าวโพด ขมิ้น ข่า และพืชผักอื่นๆซึ่งเป็นพืชผักที่สามารถนำมาบริโภคได้ในครัวเรือนและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะถั่วพลูกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ในทุกวันจะมีพ่อค้า แม่ค้ามารับซื้อถึงหน้าบ้าน ราคากิโลกรัมละ 40 บาท และบางช่วงจะมีราคาสูงถึง 60 บาทต่อกิโลกรัม โดยแม่ค้าจะซื้อไปทำผักเหนาะ และเมนูเด็ดยำถั่วพลู รายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า  1 หมื่นบาท


นายวันชัย กล่าวอีกว่า โดยในสวนเกษตรผสมผสานจะมีผลผลิตจากพืชที่ปลูกมากกว่า 10 ชนิด หมุนเวียนกันออกผลผลิตในแต่ละรอบแตกต่างกัน ทำให้มีผลผลิตในสวนนำมาปรุงอาหารทุกวัน ไม่ต้องซื้อที่เหลือก็เก็บขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงบ้าน แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ก็ตัดสินใจอยู่นาน เนื่องจากอาชีพสวนยางพาราเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว ขณะเดียวกันตนกับภรรยาก็รับราชการอยู่ด้วยเกรงว่าจะไม่มีเวลาทำสวน


จึงเริ่มวางแผนทำการบ้านตั้งแต่ก่อนโค่นยาง โดยเห็นโมเดล โครงการพัฒนาที่ดินของสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ เนื้อที่ 200 ไร่ ในพื้นที่ ต.ปลายพระยา โดยแนวคิดของ ผอ.ประสิทธิ์ แสงภักดี จัดสรรพื้นที่ของรัฐให้ชาวบ้านที่ยากจน ไม่มีที่ดินทำกิน คนละ 2 ไร่ ทำเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9 ลองกลับมาลงมือทำ


วันจันทร์-วันศุกร์ ซึ่งเป็นเวลาราชการ ใช้เวลาก่อนและหลังเลิกงาน วันเสาร์-อาทิตย์ ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับสวน เป็นความโชคดี ที่สวน กับบ้านอยู่ติดกัน ส่วนที่ทำงานก็อยู่ห่างออกไปไม่ถึง 2 กม.ใช้เวลาเดินทางไปทำงานไม่ถึง 10 นาที จึงมีเวลาดูแลสวน และทำงานโดยไม่เบียดบังเวลาราชการ   

วันนี้มียอมรับว่ามีความสุขกับการทำสวนเกษตรแบบผสมผสานมาก และที่สำคัญมีเวลาอยู่กับครอบครัว โดยพืชผักทุกอย่างที่ปลูกในสวนปลอดภัยจากสารเคมี เนื่องจากปลูกเพื่อบริโภคเอง ทำให้ขายดีทุกวัน รายได้เป็นเงินเก็บให้ครอบครัว ส่วนเงินเดือนประจำจากการรับราชการทั้งของตนและของภรรยา ก็นำไปใช้ที่จำเป็น และเป็นความโชคดีของตนอีกอย่างก็คือได้ทำงานรับราชการในสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้ศึกษาได้อย่างไม่รู้จบสิ้น


นายวันชัย ได้กล่าวด้วยว่า ในช่วงของการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ร้านค้าห้างร้านต่างๆปิดหมด ครอบครัวของตนไม่เดือดร้อน มีผัก มีผลไม้กินทุกวัน และยังแบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้อีกด้วย


ด้าน นายประสิทธิ์ แสงภักดี ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ กล่าวว่า การทำเกษตร ผสมผสาน ตามศาสตร์ของพระราชาหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรสวนผสมผสานในการเลี้ยงชีพ สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว เหมือนอย่างครอบครัวของนายวันชัย สามารถเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการและคนอื่นๆได้ หากไม่ขี้เกียจ ไม่มีจน ไม่อดตาย แน่นอน
      ในบางครั้งการทำงานเกษตรไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่มากมาย ก็สามารถนำศาสตร์ของพระราชามาใช้ได้ โดยนำมาวางรูปแบบการทำเกษตรผสมผสานในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ซึ่งทางหน่วยงายภาครัฐในกระทรวงเกษตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างก็ยินดีที่จะสนับสนุน สำหรับสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ก็มีโมเดลการจัดรูปแบบที่ดินการทำเกษตรผสมผสาน เนื้อ 200 ไร่ แบ่งให้ครอบครัวละ 2 ไร่ ในพื้นที่ อ.ปลายพระยา พบว่าชาบ้านที่เข้าร่วมโครงการฯกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต มีรายได้ครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า 300-500 บาทต่อวัน  .....
กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน
27/05/63 

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.46 พร้อมด้วย ร.อ.ประเสริฐ ศรีพุมระ ผบ.ร้อย.ทพ.4609 เดินทางเยี่ยมเยียนสอบถามความเป็นอยู่ พี่น้องไทยพุทธ บ้านสันภักดี หมู่ที่ 6 ต.โคกสะตอ

พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.46 พร้อมด้วย ร.อ.ประเสริฐ ศรีพุมระ ผบ.ร้อย.ทพ.4609 เดินทางเยี่ยมเยียนสอบถามความเป็นอยู่ พี่น้องไทยพุทธ   บ้านสันภักดี หมู่ที่ 6 ต.โคกสะตอ

เมื่อ 26 พ.ค.63 เวลา 1600 พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.46 พร้อมด้วย ร.อ.ประเสริฐ ศรีพุมระ ผบ.ร้อย.ทพ.4609 เดินทางเยี่ยมเยียนสอบถามความเป็นอยู่ พี่น้องไทยพุทธ จำนวน 15 ครัวเรือน

 พื้นที่ บ้านสันภักดี หมู่ที่ 6 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ในการนี้ได้เน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 และได้มอบถุงยังชีพ ,หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้นของพี่น้องไทยพุทธ ผลการปฏิบัติ :  พี่น้องไทยพุทธ ซาบซึ้งและขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในยามเดือดร้อนโดยตลอด

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ได้ปรึกษากับประธานสภาวุฒิ เสนอให้ "นำรูปแบบอาสาสมัครเตรียมความพร้อมด้านขาดแคลนอาหารและการว่างงาน ผลกระทบระบาดโควิด-19 ให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช


 สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ได้ปรึกษากับประธานสภาวุฒิ เสนอให้ "นำรูปแบบอาสาสมัครเตรียมความพร้อมด้านขาดแคลนอาหารและการว่างงาน ผลกระทบระบาดโควิด-19 ให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 เมื่อวันอังคารที่ 26 พ.ค.63  ประชุมสภาวุฒิ   สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ได้ปรึกษากับประธานสภาวุฒิ เสนอให้ "นำรูปแบบอาสาสมัครเตรียมความพร้อมด้านขาดแคลนอาหารและการว่างงาน ผลกระทบระบาดโควิด-19 ให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  โดยนำเสนอสร้างหลักสูตรอบรมระสั้นและระยะยาว นำเสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตร นำไปใช้ทุกจังหวัดของประเทศไทย

   โดย หลักสูตรแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(เป็นหลักสูตรภาคบังคับกับการอบรมทุกกลุ่ม) พออยู่ พอกิน ชีวิตรอด ครอบครัวรอด สังคมแบ่งปัน"

     ท่านนิพนธ์ สุข เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   "เตรียมความพร้อม โดยขับเคลื่อนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสร้างความมั่งคงด้านอาหารและการว่างงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ชูธงชีวิตรอดก่อน ครอบครัวรอด สังคมอยู่ได้"

นายขุน  เขาหลวง
นักขับเคลื่อนทางสังคม
ประเทศไทย
26/05/63

พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19


 พล.ร.อ. ปวิตร  รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 

      เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 09.00 - 13.00 น. พล.ร.อ. ปวิตร  รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19  โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และตรวจพื้นที่การดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมแจกอาหารกล่อง ซึ่งประกอบอาหารโดยรถครัวสนาม ของ พล.พัฒนา 1 จำนวน 300 กล่อง 

      โดยมี พล.ท.ธรรมนูญ  วิถี มทภ.1 ให้การต้อนรับ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ.บ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ.


     ทั้งนี้  พล.พัฒนา 1 จัดรถจักรยานยนต์ "Army Delivery" จำนวน 8 คัน ออกแจกจ่ายอาหารกล่อง จำนวน 100 กล่อง และน้ำดื่ม ให้กับประชาชน ในพื้นที่ชุมชนรอบโครงการฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานีและเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสรร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้จัดตลาดสดอิ่มบุญวัดตานี


พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานีและเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสรร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้จัดตลาดสดอิ่มบุญวัดตานี


พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานีและเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสรร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้จัดตลาดสดอิ่มบุญวัดตานี  โดยจัดรูปแบบตลาดสดมีแผงสินค้า 4 หมวด


1.หมวดพืชผักสวนครัวเครื่องปรุง เช่น มะนาว กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ ใบกะเพรา ใบโหระพาฯ
2.หมวดผักสด เช่น ผักกาดขาวผักกวางตุ้ง กะหล่ำปลี  ผักบุ้ง มะเขือ บวบฯ
3.หมวดเนื้อ เช่น เนื้อปลา เรื้อไก่เนื้อหมู ลูกชิ้นฯ
4.หมวดวัตถุดิบประจำครัว เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา น้ำซีอิ๊ว นำ้มันฯ


โดยมีการแจกคูปอง 3 ใบ เพื่อนำไปแลกอาหาร 3 รายการ ในแต่ละหมวดได้ 1 ชนิด ส่วนหมวดพืชผักสวนครัว ไม่ต้องใช้คูปอง แต่ให้เลือกได้ 2 ชนิดเท่านั้น


  ฟรีทุกรายการ มอบให้ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบโดยใช้มาตรการป้องกันCOVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข
ทุกวันเวลา08.30-11.00น  ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.เป็นต้นมาและจะเปิดตลาดสดไป  จนถึงวันที่31พ.ค 63 (เพียงกำหนดไว้คร่าวๆ)
สินค้าในตลาดทั้งหมดได้มาจากการบริจาคของพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญจากหลากหลายอาชีพร่วมกันจัดตลาดสดอิ่มบุญวัดตานีฯ

สตูล คณะนักศึกษาวปอ.รุ่นที่ 62 มอบถุงยังชีพและอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรการแพทย์ จากสถานการณ์โควิด -19 (มีคลิป)สตูล คณะนักศึกษาวปอ.รุ่นที่ 62  มอบถุงยังชีพและอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรการแพทย์ จากสถานการณ์โควิด -19 (มีคลิป)


       สตูล คณะนักศึกษาวปอ.รุ่นที่ 62  มอบถุงยังชีพและอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรการแพทย์เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ขณะที่รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ย้ำพี่น้องประชาชนอย่าเชื่อหรือแชร์ข่าวลือในโลกอินเตอร์เน็ต ให้ตรวจสอบจากสื่อที่เชื่อถือได้
          วันนี้ 24 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร หรือวปอ.รุ่นที่ 62  นำโดยพลตำรวจตรีโพธ  สวยสุวรรณ ผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ได้เดินทางมาที่จังหวัดสตูล

       เพื่อมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจังหวัดสตูลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 200 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมืองสตูล จ.สตูล ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษา วปอ.รุ่น 62 ได้ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม หรือ CSR เพื่อช่วยเหลือประชาชน

       โดยมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล ผู้แทนนักษา วปอ. นายฉัตรชัย อุสาหะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล นายจรัส บำรุงเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

         จากนั้นคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสตูล เพื่อมอบอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือต่างๆให้แก่โรงพยาบาลสตูลเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้รับมอบ ซึ่งอุปกรณ์การแพทย์ประกอบด้วยแว่นตากันสารคัดหลั่ง  ชุดกาวน์ปราศจากเชื้อ Face shield  ชุดป้องกันสารเคมี PPE  หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย กล่องกันเชื้อฟุ้งกระจาย แอลกอฮอล์เจล  สบู่แผ่นอนามัย เครื่องกดเจลอัตโนมัติ โอกาสนี้คณะได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านป้องกันและการรักษาโควิด-19 ของโรงพยาบาลสตูล โดยแพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูลด้วย

          ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล ผู้แทนนักศึกษา วปอ.กล่าวในโอกาสนี้ว่า เนื่องจากสถาการณ์โควิด-19 ทำให้พี่น้องในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งรวมถึงพี่น้องประชาชนจังหวัดสตูลด้วย คณะนักศึกษาวปอ.ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว

        จึงได้ลงมาในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมทั้งเพื่อมามอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน เพื่อเสริมศักยภาพทางการแพทย์ให้มีความเข้มแข็ง แม้ว่าจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อแต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังไม่ให้การ์ดตกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดโควิด-19ขึ้นในพื้นที่

           ด้านนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนนักศึกษา วปอ.กล่าวว่า  กรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนผ่านสื่อทั้งวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ คำนึงถึงความถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้ของข้อมูลข่าวสารเป็นสำคัญ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

          ซึ่งมีผลกระทบไปทั่วโลก ประชาชนจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสาร อย่าเชื่อข่าวลือข่าวลวงที่ถูกแชร์หรือส่งต่อผ่านโลกโซเชียลที่จะสร้างความสับสนได้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่เชื่อถือได้ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูล เพื่อนำมาอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เราก้าวผ่านโรคระบาดนี้ไปด้วยกัน
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ท่อง วิถีชีวิต หุบเขาหุบผา เหวลึก พระกับการเรียนทางออนไลน์เพื่อการศึกษา ในพื้นที่ จชต.ยุคโควิด-19 (ขมคลิป)


ท่อง วิถีชีวิต หุบเขาหุบผา เหวลึก พระกับการเรียนทางออนไลน์เพื่อการศึกษา ในพื้นที่ จชต.ยุคโควิด-19 (ขมคลิป)

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เว็ปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว      นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของการศึกษาไทย  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล1 ไปจนถึงอาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบ (กศน.) อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้โรงเรียนต้องเลือนการเปิดภาคเรียนการศึกษาจากเดือน พ.ค.เป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563  

       ด้วยความมุ่งมั่นว่าจะช่วยลดผลกระทบของโควิด-19 กลับสร้างผลกระทบให้เด็กๆเสียเองโดยเฉพาะและผู้ปกครองที่ไม่พร้อมสำหรับการเรียนสอนออนไลน์

       เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา..บรรณาธิการเว็ปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  ได้มีโอกกาสลงพื้นที่  ธรรมสถานศรีภิญโญ   หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   ซึ่งห่างจากตัวเมืองอำเภอรือเสาะ ประมาณ 25 กม.
       ตลอดระยะเส้นทางเข้าออก ก็อันตรายมาก  เส้นทางระหว่างไหล่ ที่เลียว คดเคียว สองข้างทางเต็มไปด้วยหุบเหวลึก หุบเขา  หุบผา เป็นเส้นทางขึ้นไปสู่ยอดเขา

       ได้สัมผัสวิถีขีวิต ความเป็นอยู่  ของเด็กและผู้ปกครอง ในพื้นที่ชนบท  โดยเป็นชุมชนไทยพุทธ ประมาณ 21 ครอบครัว เรือน ประชากร 80 คน ส่วนมากอาชีพกรีดยาง

       ทั้งนี้ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและผู้ปกครอง ตามสภาพที่เห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนออนไลน์  ยุคโควิด-19 โดยมีพระสมุห์นพเดช  ธิตเตโช  ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม  เป็นเจ้าอาวาส เป็นผู้สอน และมีเณร อาศัยอยู่ เพียง 1 องค์เท่านั้น  ได้ให้ความช่วยเหลือ ด้านอาหารการกินและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆกับเด็กๆลูกหลานและผู้ปกครองในพื้นที่แห่งนี้มาตลอดตามอัตภาพ..      พร้อมในโอกาสนี้  นายกรีฑา  แดงดีและนายประพันธ์  ในนามตัวแทนของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ ด้วยความห่วงใย มอบถุงยังชีพ  และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  พร้อมทั้งเพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ ตลอดถึงความต้องการที่จะให้ช่วยเหลือ เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในโอกาสต่อไป..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...