จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สกู๊ปพิเศษ เปิดใจ ”ยุวดี แก้วเลี่ยม” “สตรีดีเด่น” อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2565 (มีคลิป)

                                       สกู๊ปพิเศษ เปิดใจ  ยุวดี  แก้วเลี่ยม

                                            “สตรีดีเด่น”  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2565 

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน                                                                                                                                                       

     เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สตรีนราธิวาส รวมพลังสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2565 โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้          โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมสตรีนราธิวาส รวมพลังสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานดีเด่นและสร้างแรงบันดาลใจ ที่ดีให้แก่สตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

   เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ในวันนี้ มาจากทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 250 คน

     สำหรับภายในงาน มีกิจกรรม อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 มอบโล่สตรีดีเด่น ประจำปี 2565 เดินแบบผ้าถิ่น ผ้าไทย ใส่ให้สนุก สาธิตอาชีพของสตรีจากทั้ง 13 อำเภอ / 20 อาชีพ

  เพื่อเป็นการให้เกียรติและยกย่องสตรี มุ่งหวังผลักดันให้พลังของสตรีมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการผลักดันให้สตรีได้มีส่วนร่วม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้สตรีมีรายได้ที่มั่นคง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีทั้งจังหวัดนราธิวาส


     “ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้” ดีใจภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสนำชีวิตและผลงาน มาประกาศ ณ ไว้ที่นี่ เขาผู้นี้คือ...”ยุวดี  แก้วเลี่ยม”. ผู้ได้รับการคัดเลือก .. สตรีดีเด่น”  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2565                                                                                                                                                                         

      นางยุวดี  แก้วเลี่ยม หรือ “ปลานิล” อายุ 44 ปี   เป็นชาวนราธิวาสโดยกำเนิด  อยู่บ้านเลขที่1092  หมู่ 2 บ้านตาเซ๊ะ  ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส                                                                                                                         

     ประวัติส่วนตัว/การศึกษา/การฝีกอบรม                                                                                                                                         นางยุวดี  แก้วเลี่ยม เป็นลูกคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง 7 คน สมรสกับนายสุชาติ  แก้วเลี่ยม มีบุตรด้วยกันจำนวน 3 คน                           การศึกษา  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

     คุณยุวดี  ได้เล่าถึง หลักคิดการทำงานว่า   "ทำงานทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่น...ตั้งใจ"   โดย. คติธรรมประจำใจ  "การทำความดี  ชีวิตต้องได้ดี"                                                                                                                                                                                   

      สำหรับประวัติการทำงานและการฝึกอบรม ได้ผ่านการอบรมด้านยาเสพติด  การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี   การฝึกอบรมและสัมมนาหลักสูตรการพูดและมารยาท   การประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้นำสตรี การฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนสั้น-ยาว(อรบ)การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน การฝึกอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคม(อพม)เชี่ยวชาญด้านคนพิการ 

      คุณปลานิดได้กล่าวถึง   ผลงานที่ภาคภูมิใจ/บทบาทหน้าที่การงานในปัจจุบัน   ประธานกลุ่มสตรี(ทำขนม)คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต องค์กรสตรี  อำเภอตากใบ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านตาเช๊ะอาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน(อสม)บ้านตาเช๊ะ อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     หน.คณะทำงานกองทุนบทบาทสตรี ตำบลนานาค  ประธานคณะกรรมการอบรมพัฒนาสตรี ตำบลนานาค     คณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอตากใบ   คณะกรรมการไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาส หน่วยอำเภอตากใบ และ  คณะผู้ประสานงานระดับพื้นที่(สล.3) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงาน เสียสละเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคม ต้องอุทิศเวลา แรงใจและแรงกาย ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และมีความภาคภูมิใจในผลงานจนกระทั่งได้รับรางวัล เกียรติบัตร      สตรีผู้มีความเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อำเภอตากใบ ปี 2559  . ผู้ประสานงานระดับองค์ ระดับดีเด่น สมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาส ปี 2563   อาสาสมัครพัฒนาสังคม(อพม) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ปี 2564   อาสาสมัครพัฒนาสังคม(อพม) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ปี 2564    และล่าสุด สตรีดีเด่น อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2565  

            คุณ..ยุวดี  แก้วเลี่ยม ได้ กล่าวด้วยสีหน้าภูมิใจกับบก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ว่า “รู้สึกดีใจมาก เพราะความสำเร็จที่เห็นในวันนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย และกำลังใจเพื่อนร่วมงานและจากทุกๆฝ่าย แต่มาจากความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ”
           ทั้งยังทิ้งท้ายว่า ”การได้รับรางวัลครั้งนี้ มากกว่าความภูมิใจคือเป็นหนึ่งตัวชี้วัดว่า ทั้งนี้ ในปัจจุบันสังคมเปลี่ยน โลกเปลี่ยน  ผู้หญิงไทยต้องหลุดจากกรอบที่คอยให้สังคม หรือผู้ชายมาช่วย ต้องลุกขึ้นมาสู้และพึ่งพาตัวเองให้ได้ ซึ่งสิ่งสำคัญคือต้องรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองก่อน การมีคุณค่าไม่จำเป็นต้องจบการศึกษา แต่สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะโลกออนไลน์ เรียนรู้ที่จะนำมาใช้ปกป้องตัวเอง จะเข้าถึงสิทธิอย่างไร       อย่างไรก็ตาม ผู้ชายก็ต้องปรับทัศคติเหมือนกันว่าผู้หญิงไม่ใช่สมบัติของคุณที่จะทำอะไรก็ได้ แต่ผู้หญิงก็มีสิทธิเท่าเทียม สิ่งเหล่านี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สถาบันครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง”                                                    

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วัดเมืองยะลา พระอารามหลวงมอบข้าวสาร ข้าวตราฉัตร 5 ก.ก.จำนวน 300 ถุงให้สมาพันธ์ไทยพุทธนราธิวาสแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ 13 อำเภอ(ชมคลิป)

 

วัดเมืองยะลา พระอารามหลวงมอบข้าวสาร ข้าวตราฉัตร 5 ก.ก.จำนวน 300 ถุงให้สมาพันธ์ไทยพุทธนราธิวาสแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ 13 อำเภอ(ชมคลิป)   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต./รายงาน


เมื่อวันที่ พ.อ.ชลัช  ศรีวิเชียร  ผช.เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ ได้รับการประสานจากพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงโดยได้มอบหมายให้พระครูวินัยธรนิวัฒน์ ญาณจิตฺโต บริจาคข้าวตราฉัตร 5 ก.ก.จำนวน 300 ถุง

โดยมีนายวิจิตร  สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับมอบ เพื่อต้องการให้ ฉก.นราธิวาส 

พระครูวินิจธรนิวัฒน์  ญาณจิตตฺโต
วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง

                         พ.อ.ชลัย  ศรีวิเชียร  ผช.เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่                                                              นายวิจิตร  สกุลแก้ว
                                            ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นที่ฯ มอบแจกจ่ายให้กับพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ 13 อำเภอ ที่ลำบากยากไร้ ผู้พิการ+ติดเตียงในพื้นที่ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ  โดยผ่านกลไกเครือข่ายสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) จัดประชุม ครั้งที่ 5/2565 เพื่อขับเคลื่อนสร้างสันติสุข สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้(ชมคลิป)

 

คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) จัดประชุม ครั้งที่ 5/2565 เพื่อขับเคลื่อนสร้างสันติสุข สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้(ชมคลิป) 

                                               (ชมคลิป)  ภาพบรรยากาศการประชุม

                                              พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4                      พลโท ธิรา  แดหวา  แม่ทัพน้อยที่4 /เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ สล.3กลุ่มงานสื่อมวลชน การสื่อสาร และเทคโนโลยี่ /รายงาน

                              พ.อ. ชลัช  ศรีวิเชียร  ผช.เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่

   เมื่อวันที่ 24 พ.ค.65 ณ โรงแรม ซี.เอส.จังหวัดปัตตานี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ หน.คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) เป็นประธาน และมีคณะทำงาน จาก 8 ส่วนงาน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา

    เพื่อรับทราบสถานการณ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนงานสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนข้อเสนอแนะ เป็นเวทีแสดงความคิดเห็น ถกแถลง เสนอแนะ และรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จากสมาชิกคณะประสานงานระดับพื้นที่

     สำหรับ สาระสำคัญในการประชุมในครั้งนี้ เป็นการ สรุปการขับเคลื่อน ข้อตกลงระหว่าง คณะพูดคุยเจรจาเพื่อสันติภาพ กับ ฝ่ายผู้เห็นต่าง ในห้วงเวลา ระหว่าง วันที่ 3 เม.ย.-14 พ.ค.65 ซึ่งตรงกับเดือนรอมฎอน ปี ฮิจเราะห์ ที่ 1443 ที่ผ่านมา ว่า เป็นมิติใหม่ด้านการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
เนื่องจาก ก่อนหน้านี้ในห้วงเดือนรอมฎอน เชื่อว่าฝ่ายผู้เห็นต่างมีความประสงค์จะสร้างสถานการณ์ต่างๆ ในขณะ ที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็มีความจำเป็นต้องบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มข้น

   ด้าน พล.ท.ธิรา แดหวา เลขาฯคณะทำงาน สล.3 ได้กล่าวว่า ทางคณะได้ศึกษาถึงความสำคัญของ เดือนรอมฎอน โดยพบว่า รอมฎอนคือช่วงเวลาพิเศษ คือไม่ทำการสิ่งใดที่ไม่ดี เมื่อมีการทำผิดพลาด ก็ เป็นช่วงเวลาของการอภัยซึ่งกันและกัน และต้องช่วยกันแก้ไขในสิ่งที่ผิด

     เพราะสุดท้าย รอมฎอนปีนี้คือ การขอโทษและอภัยซึ่งกันและกัน การประเมินตน ปรับปรุงตน การทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น และสิ่งที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนทัศนะคติที่ดีต่อภาครัฐ เพื่อสร้างสภาวะให้เกื้อกูล และหนุนเสริมการพูดคุย เพื่อสันติสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้