จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

นิพนธ์ มอบเงิน 1.7 ล้านบาท พร้อมถุงยังชีพ ช่วยชาวหล่มเก่า-หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จากภัยน้ำท่วม (ชมคลิป)

  นิพนธ์ มอบเงิน 1.7 ล้านบาท พร้อมถุงยังชีพ ช่วยชาวหล่มเก่า-หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จากภัยน้ำท่วม (ชมคลิป)
  นิพนธ์ มอบเงิน 1.7 ล้านบาท พร้อมถุงยังชีพ ช่วยชาวหล่มเก่า-หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จากภัยน้ำท่วม พร้อม กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำภายใต้หลักคิด"สร้างที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล" เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง

 
   เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  พร้อมด้วย นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายยุพราช บัวอินทร์ นักวิชาการประจำตัวประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พบปะประชาชนเยี่ยมให้กำลังใจในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก พร้อมมอบเงินเยียวยาจำนวน 1,627,000 บาท เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยฯ จำนวน 138 ครัวเรือน

โดยได้รับฟังการรายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่

 

   นายนิพนธ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ เพื่อนำความห่วงใยการช่วยเหลือจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มามอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  ซึ่งตนได้ติดตามรายงานทุกวัน ด้วยความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัย ขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมการสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19  นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อเร่งรัดการเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

 และการฟื้นฟูหลังน้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งจ่ายเงินชดเชยเยียวยาบ้านพักอาศัยที่เสียหาย พื้นที่เกษตรและเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย ฯลฯ อย่างเต็มที่ และให้ดูแลความปลอดภัยและชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรก  ส่วนเรื่องอื่นก็ไม่ต้องกังวล เพราะทางรัฐบาลเตรียมพร้อมในเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจะดูแลรวมไปถึงทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย  โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดสรรงบประมาณในการเยียวยา ช่วยเหลือประชนและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคได้ทันที พร้อมขอให้จังหวัดวางแผนและเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ ที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงมรสุม

 

   ทั้งนี้ ขอย้ำว่ารัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ และจะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด โดยไม่ทอดทิ้งใครแน่นอน รวมทั้งขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ตามกำลังของตนเอง เพื่อให้เราก้าวพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน สิ่งสำคัญ อีกประการหนึ่งคือการบริหารจัดน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งน้ำเพื่อมาทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จะต้องอาศัยจากน้ำฝนเป็นหลัก โดยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราไม่สามารถกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งของปีถัดไปได้ ซึ่งตนได้ให้นโยบายเรื่องนี้มาโดยตลอดคือการ"สร้างที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล" สร้างที่ให้น้ำอยู่คือเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ส่วนทำทางให้น้ำไหลคือจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถระบายได้เร็วขึ้นไม่ให้เกิดการเอ่อท่วมล้นสร้างความเสียหายให้แก่บ้านประชาชนเมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำหลาก ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากภัยแล้งและอุทกภัย

 

    จากนั้นนายนิพนธ์รมช.มหาดไทย พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในตำบลสักหลง และตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกับแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลังจากเกิดภาวะน้ำท่วมขัง และเดินทางไปมอบเงินเยียวยาให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอหล่มสักและอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

    สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดน้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก และอำเภอน้ำหนาว รวม 16 ตำบล ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในอ.หล่มสัก ระดับน้ำลดลงแล้ว ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 4,545 ครัวเรือน  ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาให้ครอบคลุม

 

/////

รมช.มหาดไทย นิพนธ์ ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.เพชรบูรณ์ สั่งปภ. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด (ชมคลิป)

   รมช.มหาดไทย นิพนธ์ ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.เพชรบูรณ์ สั่งปภ. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด (ชมคลิป) 


นิพนธ์ ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.เพชรบูรณ์ สั่งปภ. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เผย เขื่อนป่าสักฯ ยังสามารถรองรับมวลน้ำ 2 ลูกใหญ่ได้  กำชับ บริหารจัดการน้ำเก็บกักไว้ใช้ฤดูแล้งปีหน้า


 

  

    เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีฝนตกชุกมาตั้งแต่ 9 กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นท่วมที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสัก และปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักมีสูงขึ้น

 

    นายนิพนธ์ กล่าวว่า "ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่สถานีวัดระดับน้ำที่อำเภอวิเชียรบุรี ยังคงมีปริมาณสูงแต่ยังสามารถระบายไปยังพื้นที่ด้านล่างของแม่น้ำได้ดี ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไหลลงไปยังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในอีก 7-8 วัน โดยที่ปริมาณน้ำในเขื่อนมีอยู่ 28% ของความเก็บความจุของเขื่อน ขณะที่มวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก จะเคลื่อนตัวถึงอำเภอวิเชียรบุรีในอีก 8-10 วันข้างหน้าและจะไหลไปยังเขื่อนป่าสักฯต่อไป ซึ่งการเคลื่อนตัวของมวลน้ำทั้ง 2 มวลจะไม่เกิดการปะทะกันแต่อาจสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ริมแม่น้ำที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบ้าง อย่างไรก็ตาม ก็เกิดผลดีการเก็บกักน้ำไว้ในเขื่อน ซึ่งลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปีหน้า ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย"

 

   "สำหรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังคงตกอย่างเนื่อง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ฝนตกและน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ควบคู่กับแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์น้ำ และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศของหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วย"นายนิพนธ์กล่าว

 

//////

พช.นราธิวาส จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิด- 19

พช.นราธิวาส  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิด- 19


พช.นราธิวาส  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิด- 19  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมส่งมอบต้นกล้าสมุนไพร...

วันพุธที่ 16 กันยายน 2564  นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า  

 
 นายอนันต์  แสงชาตรี  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางพจนารถ  เหล่าที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิด-19 จังหวัดนราธิวาส ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมส่งมอบต้นกล้าสมุนไพรหลากชนิด แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชน 13 อำเภอ 


โดยมีพัฒนาการอำเภอและผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน ทั้ง 13 อำเภอมาร่วมรับมอบต้นกล้าสมุนไร เพื่อนำไปมอบให้แกนนำครัวเรือนตัวอย่างในชุมชน ในการส่งเสริมให้แกนนำชุมชนใช้พื้นที่ตนเองที่มีอยู่แล้ว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการปลูกพืชผักสมุนไพรและพืชผักสวนครัว โดยมุ่งหวังให้แกนนำเป็นครัวเรือนตัวอย่าง ที่จะขยายผลกระจายเมล็ดพันธุ์ไปสู่ครัวเรือนอื่นๆ ในชุมชน ณ บริเวณบ้านพักพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

          

          สำหรับชนิดต้นกล้าสมุนไพรที่นำมามอบให้ในวันนี้ ประกอบด้วย 1. ต้นฟ้าทะลายโจร 2. ต้นมะกรูด 3. ต้นกระชาย 4. ต้นกระเพรา 5. ต้นโหระพา 6. ต้นว่านหางจระเข้ 7. ต้นจิงจูฉ่าย 8. ต้นตะไคร้ 9. ต้นพริกขี้หนู 10. ต้นผักชีฝรั่ง 11.ต้นมะเขือเทศ 12. ต้นขิง 13. ต้นขมิ้น รวมทั้งสิ้น 370 ต้น


          กิจกรรมในวันนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต  ต่อไป


ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด - 19) (ศบค.)อย่างเคร่งครัด

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

“พงษ์ศักดิ์ พรหมสัง” นั่งประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.คนใหม่ ย้ำ!ทำงานแบบบูรณะการทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหา ความต้องการของชาวไทยพุทธ นำมาสู่ความสงบสุขในพื้นที่(ชมคลิป)

 

พงษ์ศักดิ์  พรหมสังนั่งประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.คนใหม่ ย้ำ!ทำงานแบบบูรณะการทุกภาคส่วน  แก้ไขปัญหา ความต้องการของชาวไทยพุทธ  นำมาสู่ความสงบสุขในพื้นที่(ชมคลิป)
ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12  กันยายน  พ.ศ. 2564ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ วัดบูรพาราม  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี    โดยมี   นายพงษ์ ศักดิ์  พรหมสัง  รักษาการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมี  นายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาส  นายวิสุทธิ  คงสุข  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา  นางพรนิดา ทองชุม   ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดปัตตานี  และ นายนพรุจน์    แก้วรุ่งเรือง ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ 4อำเภอจังหวัดสงขลา   พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม


    การ ประชุมในครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการพิจารณาเลือกตั้ง ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  แทนตำแหน่งที่ว่างลง อันเนื่องจากการเสียชีวิตของนายพงษ์พันธ์ จันทรเล็ก  อดีตประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยให้นายพงษ์ศักดิ์   พรหมสัง เลขาธิการสมาพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้.เข้ามารักษาการตำแหน่งประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  มาระยะหนึ่ง 


      สำหรับผลจากการโหวตเสียง   จากคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  และ 4อำเภอจังหวัดสงขลา  ในที่ ประชุม มีมติ 18 เสียง (งดออกเสียง 2 เสียง) จำนวน 20 คน จากจำนวนเต็ม 25 คน       เห็นชอบให้ นายพงษ์ศักดิ์   พรหมสัง กรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป

      นายนายพงษ์ศักดิ์   พรหมสัง  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  คนใหม่  ได้กล่าวว่า     ผมต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธทุกๆท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ผมดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมาก  ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้      ผมพร้อมที่จะทำงานในตำแหน่งประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความมุ่งมั่น ให้ดีที่สุด  ให้สมกับที่คณะกรรมการทุกท่านได้มอบความไว้วางใจ  เพื่อดูแลสมาพันธ์ไทยพุทธ  และคนไทยพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัด  ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  และ 4อำเภอจังหวัดสงขลา
       “พร้อมที่จะทำงานแบบบูรณะการ  เปิดโอกาส ให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  สร้างความเข้าใจ  และพัฒนาพื้นที่  ความต้องการของไทยพุทธที่จะนำไปสุ่ความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการขับเคลื่อน  ที่จะให้ภาครัฐช่วยเหลือในโอกาสต่อไป”    นายพงษศักดิ์  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  กล่าวทิ้งท้าย  ด้วยความหนักแน่น

 

เฝ้า หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆLive สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป

เฝ้า หน้าจอ รอกดเอฟรัว Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป

 
ปังไม่หยุด ฉุดไม่อยู่!! สสว. ชวนคนไทยคว้าโอกาสสุดท้ายที่จะได้เลือกช้อปสินค้าคุณภาพ ส่งตรงจากใต้สุดแดนสยาม ผ่าน มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่ 2 ลดพิเศษครั้งใหญ่ในรอบปี ที่นี่ทีเดียว

 
สสว. ตอกย้ำความสำเร็จของกิจกรรมในครั้งแรก ด้วยการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ ผ่านมหกรรมช้อปออนไลน์ครั้งใหญ่ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบการ Live สด เพื่อช่วยกันสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นจากจังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี สงขลา และนราธิวาส ครบทั้งแฟชั่น ของกิน ของใช้ ของฝาก มากกว่า 500 รายการ จากผู้ประกอบการกว่า 150 ราย พร้อมเสิร์ฟอาหารใต้รสจัดจ้าน งานจักสานลุคทันสมัยสไตล์มินิมอล ผ้าปาเต๊ะอวดลวดลายสวยเก๋ไม่ซ้ำใคร หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพ ที่พร้อมใจกันลดราคาพิเศษช่วง Flash Sale เฉพาะในงานนี้เท่านั้น

 
สนุกกับสีสันการ Live สดจัดเต็มจุใจตลอด 4 วัน นำทีมโดย MC นักขายมืออาชีพ ร่วมด้วย Influencer ชื่อดังหลากหลายวงการ ที่จะมาชวนขาช้อปชาวไทย ชมไป ช้อปไป เหมือนได้บินไปช้อปที่ภาคใต้ แบบไม่ต้องรอคลายล็อกดาวน์ ผ่านเฟซบุ๊กเพจ สสวconnext-ตลาดออนไลน์ (https://www.facebook.com/smeconnextonlinemarket/) และเพจ ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้ (https://www.facebook.com/5southsmes/) ในวันที่ 16 – 19 กันยายน 2564 เวลา 11.00 – 22.00 . ได้เวลา

นักช้อปไทย ช่วยกันดันยอดขายให้ปัง เพื่อส่งพลังให้พี่น้องผู้ประกอบการแดนใต้ไปด้วยกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
เจริญไชย จารุกะกุล ส่วนสื่อสารองค์กร สสว.
โทร. 081 615 5450 02 298 3201
อีเมล charoenchai@sme.go.th

กรกช บุญทิม นักพัฒนา SME ชำนาญการ 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โทร 065 689 2959, 02 105 4778 ต่อ 2013