จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อำเภอรือเสาะจัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (ชมคลิป)


อำเภอรือเสาะจัดกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (ชมคลิป)


 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการ สื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน @ชายแดนใต้เมื่อวันที่ 18ก.ค. 2561ที่ผ่านมา วัดราษฏร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์  นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ


โดยมี หัวหน้าราชการ  เทศบาลตำบลรือเสาะ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลรือเสาะ และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากสำหรับ การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ที่วัดราษฏร์สโมสร  เพื่อ ให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม ได้จัดให้มีกิจกรรม ตกแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า กวาดขยะ เก็บขยะ ทาสีกำแพงวัด ซึ่ง โครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  66 พรรษา ซึ่งตรงกับวันที่28 ก.ค. 2561และ เป็นการจุดประกายการทำคุณงามความดีให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน คนรุ่นหลังได้จดจำเป็นแบบอย่างต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น