จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะจัดโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(ชมคลิป)


นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะจัดโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(ชมคลิป)

ภาพข่าว / ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


    
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  นายวิเชษฐ์  ไทยททองนุ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ เป็นประธานพิธีเปิดได้จัดโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนางสาวศศิยา  พิมานแมน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลรือเสาะ กล่าวรายงาน

       สำหรับ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อันหาที่สุดมิได้มีต่อปวงชาวไทย  


      นอกจากนี้ได้  มีกิจกรรม "ปลูกต้นรวงผึ้ง"  ซึ่งเป็นดอกสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระองค์อีกด้วย โดยปลูก ณ บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ และสวนกาญจนาภิเษกเทศบาลตำบลรือเสาะ และร่วม  กิจกรรม "สาธารณประโยชน์" ทำความสะอาด ตัดหญ้า พร้อมทั้งตกแต่งภูมิทัศน์

         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2561 และได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้ดำรงมั่นคงสถิตสถาพรตลอดไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น