จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

กระบี่ โรงเรียนบ้านห้วยสาร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จัดกิจกรรมเรียนรู้เกษตรพอเพียง “ปลูกเอง กินเอง”


กระบี่ โรงเรียนบ้านห้วยสาร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จัดกิจกรรมเรียนรู้เกษตรพอเพียง ปลูกเอง กินเอง

  


    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นางชดช้อย  นวลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสาร  สพป.กระบี่ เปิดเผยว่า  โรงเรียนบ้านห้วยสาร  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มาใช้ในสถานศึกษาด้วยการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรพอเพียง ปลูกเอง กินเอง 

       สอนให้นักเรียนปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ  ใช้ประกอบอาหาร และรับประทาน ส่วนที่เหลือนำไปจำหน่ายในชุมชนเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียน    

        อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญและมีความเข้าใจและน้อมนำปรัชญาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต  สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ในเรื่องของการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...