จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

สตูล มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 (ชมคลิป)


สตูล มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 (ชมคลิป)

        เมื่อวันที่  12 มี.ค. 61 เวลา 14.15 น. ที่บริเวณอาคารหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 

       โดยมีนางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล  พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน.2  ร.ท. นันทวุฒิ ประภาวงษ์ ผช.ฝอ.2 ร.5 พัน.2 ทำการแทน  ฝอ.5 ร.5 พัน.2 และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา และสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในพิธี

        นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

            โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ประสบปัญหาความไม่สงบ ปัญหาด้านสังคม เพื่อให้ได้รับการศึกษาและแก้ไขปัญหาสังคมให้เยาวชนทุกคน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอย่างมีคุณภาพ


                ในนามของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนเครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ในการดำรงชีพของนักเรียนในปัจจุบัน จึงทำให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน สามารถบรรลุตามเป้าหมายในการจัดตั้งของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

         นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ปัจจุบันมีนักเรียน 870 คน จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งวิชาสามัญ และได้จัดการเรียนแบบทวิศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีบุคลากรครูและบุคลากรเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 85 คน โดยมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการดำรงชีพ รวมทั้งปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง

              เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข โดยในวันนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้จัดมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนในระดับชั้น ป.1 , ป.4 , ม.1 และ ม.4 จำนวน 293 ผืน นำมาซึ่งความซาบซึ้งแก่นักเรียน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หาที่สุดมิได้

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...