จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด-19 เฉลิมพระเกียรติ ร.10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2564

 อำเภอรือเสาะ  จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด-19 เฉลิมพระเกียรติ ร.10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28  ก.ค.  2564

 


อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28  กรกฎาคม  2564

 


นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่  28  กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน  รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด-19 เทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28  กรกฎาคม  2564

 

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ทุกคน,นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.),นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.), ครัวเรือนต้นแบบ  ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กลุ่ม องค์กร และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ใช้สอย  เพาะปลูกพืชผักสวนครัว และพืชผักสมุนไพร ภายในบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเองหรือในที่ดินของตนเอง  ตามความเหมาะสม (New Normal)  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นยาในการป้องกันและลดความรุนแรงของการติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 


 ประกอบกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)จังหวัดนราธิวาส จัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะได้มีการรณรงค์ให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการเพาะปลูกพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่น  อาทิเช่น  กระชาย  ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด  ขิง ข่า  ตะไคร้  ขมิ้นชัน กะเพรา ชะอม เป็นต้น  อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาการขาดแคลนของอาหาร และลดรายจ่ายภายในครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด

"เติมกำลังใจ" นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ขอบคุณทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเสียสละ . ย้ำ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็ว

 

"เติมกำลังใจ"  นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ขอบคุณทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเสียสละ . ย้ำ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็ว"เติมกำลังใจ"

   นิพนธ์ เยี่ยมเจ้าหน้าที่ด่านโควิดจ.ชุมพร พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเสียสละ เข้มแข็งตลอด 24 ชม. ย้ำ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็ว

 


   เมื่อเวลา 21.00 น.วันนี้(28 ก.ค.64) ที่จังหวัดชุมพร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบหน้ากากอนามัย ชุดPPE แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมและเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ณ จุดตรวจบ้านพละ ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสราวุธ อ่อนละมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมฯและมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

 

    นายนิพนธ์ กล่าวว่า "จังหวัดชุมพร เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้บูรณาการทำงานร่วมกันเป็นอย่าง เกิดประสิทธิภาพ ทั้งท่านผู้ว่าฯธีระ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง จนท.ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร จิตอาสา ต่างๆ ที่ช่วยกันทำงานอย่างเข้มแข็ง ซึ่งขณะนี้จังหวัดชุมพรยังไม่ใช่จังหวัดสีแดงที่ต้องมีการเคอร์ฟิว แต่สิ่งสำคัญคือเราทุกคนต้องไม่ประมาท รวมถึงการให้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนพร้อมปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A จะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงได้ในที่สุด"

 


    รมช.มท.ยังกล่าวอีกว่า "กลไกต่างๆที่เป็นปัญหาสำหรับการทำงานในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลก็เร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งทราบดีว่าเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อลดอัตราการสูญเสีย ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมีความเสียใจต่อทุกการสูญเสียที่เกิดขึ้นและต้องทำงานหนักเพิ่มมากขึ้น
 ซึ่งสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคในการทำงานอีก ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยินดีจะนำปัญหาต่างๆสะท้อนผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานอย่างเสียสละ เข้มแข็งตลอด 24 ชม. ขอเน้นย้ำว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเพื่อให้ประเทศของเราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว"

 

////

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สว.สวัสดิ์ ผนึกพลังภูมิปัญญาไทย คณะทำงานจิตอาสาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช: จัดตั้งศูนย์แพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด ทางออกของชุมชนและแพทย์แผนไทย

 

สว.สวัสดิ์   ผนึกพลังภูมิปัญญาไทย คณะทำงานจิตอาสาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช:   จัดตั้งศูนย์แพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด ทางออกของชุมชนและแพทย์แผนไทยประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

คณะทำงานจิตอาสาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช:       ผนึกพลังภูมิปัญญาไทยได้จัดตั้งศูนย์แพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด ทางออกของชุมชนและแพทย์แผนไทย
     โดยมี เป้าหมาย การขยายเครือข่ายแพทย์แผนไทย สกัดโควิดแพร่ระบาดสู่ชุมชน

  1.รักษาอาการที่เกิดภัยโควิดและกินสมุนไพรป้องกันโควิด

  2.ให้ความรู้เรื่องสมุนไพร แก้ผู้ติดเชื้อโควิด

3.อบรมเข้มข้นการใช้สมุนไพร กับแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ต้านภัยโควิด

4.อบรมเข้มข้นอาสาสมัคร ต้านภัยโควิด
@โดยมีคณะทีมงาน

1.ประธานที่ปรึกษา

   -นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

2.คณะทำงานจิตอาสา

    2.1นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ประธานคณะทำงานปฏิบัติการ (สมาชิกวุฒิสภา)

    2.2 สำนักแพทย์แผนไทย หมอดร.พณรัญช์ พลภักดี หน.ฝ่ายวิชาการปฏิบัติการ

    2.3 ดร.ประเสริฐ  บัณฑิตศักดิ์และนายจีรวัฒน์ บุญสุข ฝ่ายงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์

    2.4 ผศ.สุริยันต์ สุวรรณราชและนายจักรกฤษณ์ สุขคง งานเอกสารและรวบรวมข้อมูลรายงาน

         ทั้งนี้ นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ประธานคณะทำงานปฏิบัติการ (สมาชิกวุฒิสภา)ได้กล่าวว่า   การ สกัดภัยระบาดโควิด -19 โดยเครือข่ายคณะแพทย์แผนไทย นครศรีธรรมราช ผนึกพลังชุมชนปฎิบัติการ   ติดต่อประสานงานและร่วมมือ โทร. 0925032178

สวัสดิ์ สมัครพงศ์  สมาชิกวุฒิสภา ลำดับ205

สโมสรโรตารี่ยะลา มอบวีลแชร์จำนวน 110 คันให้กับคนชรา ผู้ยากไร้ และคนพิการในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

 

สโมสรโรตารี่ยะลา มอบวีลแชร์จำนวน 110 คันให้กับคนชรา ผู้ยากไร้ และคนพิการในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

        เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564ที่ผ่านมา สโมสรโรตารี่ยะลาจัดกิจกรรมมอบวีลแชร์จำนวน 110 คันให้กับคนชรา ผู้ยากไร้ และคนพิการในพื้นที่จังหวัดยะลา

          โดยมอบให้กับ ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จ.ยะลา (พม.)จำนวน 10 คัน, คณะประสานงานระดับพื้นที่(สล.3) 11 คัน, รพ.ศูนย์ยะลา 15 คัน, เทศบาลนครยะลา 10 คัน, สถานสงเคราะห์คนชรา (บ้านทักษิณ) 5 คัน, เทศบาล ต.ยะหา 8 คัน, เทศบาล ต.ลำใหม่ 2 คัน ,เทศบาล ต.ท่าสาป 5 คัน, อบต.สะเอะ 2 คัน, รพ.สต.โกตาบารู 5 คัน และผู้พิการ-คนชรา ที่ยื่นแบบฟอร์มกับสโมสรโรตารียะลาอีก 27 คัน

 


   


  

   ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2464

ทรงพระเจริญ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

ทรงพระเจริญ    ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ข้าพระพุทธเจ้า

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ถวายกำลังใจจอมราชนำประชาชาติสันติ

 ถวายกำลังใจจอมราชนำประชาชาติสันติ ขอเชิญพี่น้องคนไทยที่รักทุกท่าน ร่วมกันโพสต์ข้อความส่งกำลังใจถึงในหลวง แสดง 1 เสียงของประชาชน ผ่านการติดแฮชแท็ก #ถวายกำลังใจจอมราชนำประชาชาติสันติ 


ประกาศประชามติเคียงข้างองค์พระมหากษัตริย์

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม เวลา 12.00 น. 


ทางออกของชาติ คือ การสร้างประชาธิปไตย เพื่อนำอำนาจอธิปไตยของปวงชนมาแก้ไขทุกวิกฤตปัญหาของชาติอย่างแท้จริง


มีเพียงสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น ที่จะสามารถนำพาประชาชนข้ามผ่านยุคสมัย ก้าวไปสู่การสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างสันติ สถาปนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สุขอันบริบูรณ์ของประชาชนได้เป็นผลสำเร็จ 


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 


ดร.ศุภณัฐ

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(ชมคลิป) จิตอาสาพัฒนา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " การกำจัดผักตบชวาคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพฯ

 

(ชมคลิป)  จิตอาสาพัฒนา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " การกำจัดผักตบชวาคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพฯ
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   จิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " 


คลิป..ความยาว 19 นาที

จิตอาสาพัฒนา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " การกำจัดผักตบชวาคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพฯ

https://youtu.be/wMqXFTVfwaQ


"… การทำงานทุกอย่าง ย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้าง เป็นเรื่องปรกติธรรมดา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะต้องรีบปฏิบัติแก้ไข ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด จักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที..."พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม พ.ศ.2560     "เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน "รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้ติดตามบันทึกเทปเพื่อนำเสนอให้ผู้ชมทางบ้านได้ติดตามรับชมผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔  ที่ผ่านมา กองทัพบก , กองทัพภาคที่ ๑ , กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ , จิตอาสาพระราชทาน , กรมชลประทาน , หน่วยราชการในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร , จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดนครปฐม
 ร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยริมคลองมหาสวัสดิ์จิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวาในคลองมหาสวัสดิ์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ สายน้ำยาวถึง 28 กิโลเมตร ..หลังจากจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวาพี่น้องประชาชนมีรอยยิ้ม ทุกชีวิตมีความสุขทุกครัวเรือนสามารถประกอบอาชีพสัญจรทางสายน้ำคลองมหาสวัสดิ์ได้อย่างปกติและสามารถประกอบอาชีพในช่วงสถานะการณ์โควิด- 19 ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้

ที่ดินพระราชทาน " บ้านศาลาดิน "  ชุมชนบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แต่เดิมชาวบ้านมีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียวทำนาปีละครั้งเป็นเหตุให้ประชาชนยากจน ขาดที่ดินทำมาหากินเป็นของตัวเอง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทราบถึงปัญหา จึงได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กับเกษตรกร จำนวน 1000 ไร่ เมื่อปีพ.ศ.2518 ซึ่งมีสำนักงานปฎิรูปที่ดินเป็นผู้ดูแลและจัดสรรที่ดิน ให้เกษตรกรแปลงละ 20 ไร่

 และให้เกษตรกรเข้ามาทำมาหากินในปี 2520  และเปลี่ยนการเกษตรผสมผสานโดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ชุมชนบ้านศาลาดินมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ชาวชุมชนบ้านศาลาดินเก็บผักตบชวามา สับตากแห้ง แล้วนำมาขายให้วิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน ชาวชุมชนได้นำผักตบชวาตากแห้ง มาผสม กับกาบมะพร้าวสับเล็ก แกลบ ดินบดละเอียด  และขี้เถ้า คุกเคล้าให้เข้ากันทำเป็นวัสดุปลูกต้นไม้ จำหน่ายถุงละ 10 บาท  ชาวชุมชนจะมีรายได้ สองทางคือ นำผักตบชวาตากแห้งมาขาย ได้กิโลล่ะ 20 บาท ผู้ทีมาผลิตดินพร้อมปลูก จะได้ข้าจ้างถุงล่ะ 2  บาท เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ จากผักตบชวา

     นายวันชัย สวัสดิ์แดง

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน  ผักตบชวา ผักอันตรายที่ได้ชื่อว่าเป็นวัชพืชร้ายแรงอันดับ 8 ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลำคลอง แต่รู้หรือไม่ว่าผักตบชวาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ผักตบชวาแม้จะเป็นตัวอันตรายสำหรับแม่น้ำลำคลอง แต่หากเราศึกษาผักตบชวาอย่างตั้งใจ จะพบว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมาก ใช้ทำปุ๋ยได้ , ใช้บำบัดน้ำเสีย , สามารถนำมารับประทานได้ , แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และผักตบชวาใช้ทำเป็นอาหารสัตว์

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินในวันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ธรณ์ชยะ ฐณิยะกิตติอังกูร ( woody ) พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR: ศิริพร จงศิริ   ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนบ้านศาลาดิน ที่ดินพระราชทาน และการดำรงชีวิตพอเพียงในช่วงสถานะการณ์โควิด -19 การนำวัชพืชผักตบชวามาสร้างรายได้ครอบครัวในช่วงสถานะการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดหนักขณะนี้ "

 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนบ้านศาลาดิน ที่ดินพระราชทาน และการดำรงชีวิตพอเพียงในช่วงสถานะการณ์โควิด -19 การนำวัชพืชผักตบชวามาสร้างรายได้ครอบครัวในช่วงสถานะการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดหนักขณะนี้ "

 


    จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

" เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน "

 

กองทัพบก ห่วงใย พร้อมเคียงข้าง และช่วยเหลือประชาชนฝ่าวิกฤติสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน ”

 


กองทัพบก , กองทัพภาคที่ 1  โดยกองพลที่ 1 รักษาพระองค์   พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ทหารต้องดูแลประชาชนพร้อมช่วยเหลือ และคอยอยู่เคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริง ตั้งแต่การเตรียมการจนจบสิ้นภารกิจ ทหารเป็นที่พึงของประชาชนในทุกโอกาส "

 

" โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " การกำจัดผักตบชวาในคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ,จังหวัด

นนทบุรี และ จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา "

 


 " ที่ดินพระราชทาน " บ้านศาลาดิน "

 

 ชุมชนบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แต่เดิมชาวบ้านมีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียวทำนาปีละครั้งเป็นเหตุให้ประชาชนยากจน ขาดที่ดินทำมาหากินเป็นของตัวเอง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทราบถึงปัญหา จึงได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กับเกษตรกร จำนวน 1000 ไร่ เมื่อปีพ.ศ.2518 ซึ่งมีสำนักงานปฎิรูปที่ดินเป็นผู้ดูแลและจัดสรรที่ดิน ให้เกษตรกรแปลงละ 20 ไร่

 และให้เกษตรกรเข้ามาทำมาหากินในปี 2520  และเปลี่ยนการเกษตรผสมผสานโดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ชุมชนบ้านศาลาดินมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ชาวชุมชนบ้านศาลาดินเก็บผักตบชวามา สับตากแห้ง แล้วนำมาขายให้วิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน ชาวชุมชนได้นำผักตบชวาตากแห้ง มาผสม กับกาบมะพร้าวสับเล็ก แกลบ ดินบดละเอียด  และขี้เถ้า คุกเคล้าให้เข้ากันทำเป็นวัสดุปลูกต้นไม้ จำหน่ายถุงละ 10 บาท  ชาวชุมชนจะมีรายได้ สองทางคือ นำผักตบชวาตากแห้งมาขาย ได้กิโลล่ะ 20 บาท ผู้ทีมาผลิตดินพร้อมปลูก จะได้ข้าจ้างถุงล่ะ 2  บาท เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ จากผักตบชวา

     นายวันชัย สวัสดิ์แดง  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน

 


  ผักตบชวา ผักอันตรายที่ได้ชื่อว่าเป็นวัชพืชร้ายแรงอันดับ 8 ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลำคลอง แต่รู้หรือไม่ว่าผักตบชวาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ผักตบชวาแม้จะเป็นตัวอันตรายสำหรับแม่น้ำลำคลอง แต่หากเราศึกษาผักตบชวาอย่างตั้งใจ จะพบว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมาก ใช้ทำปุ๋ยได้ , ใช้บำบัดน้ำเสีย , สามารถนำมารับประทานได้ , แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และผักตบชวาใช้ทำเป็นอาหารสัตว์

 

คลองมหาสวัสดิ์ เป็นคลองที่ไหลเป็นที่กั้นระหว่างอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ,เขตตลิ่งชัน ,เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นจากคลองลัดบางกรวย หรือคลองบางกอกน้อย ไหลผ่านพุทธมณฑล ออกไปบรรจบที่แม่น้ำท่าจีน ที่ตำบลงิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีความยาวถึง 28 กิโลเมตร โดยเวลานี้คลองมหาสวัสดิ์ เป็นเส้นทางการเดินทางโดยเรือที่สำคัญของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงโดยสายน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการเกษตรกรรม

 


 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินในวันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

(ชมคลิป) " สุดยอด สงกรานต์ของไทยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 เทศกาลที่สำคัญของเอเซีย "

 

(ชมคลิป)  " สุดยอด สงกรานต์ของไทยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 เทศกาลที่สำคัญของเอเซีย "

 

 


 


        


เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นทท.สนง.โซล เป็นผู้แทนรับรางวัล เนื่องในโอกาสที่ "เทศกาลสงกรานต์ไทย" ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 เทศกาลสำคัญของเอเชีย จาก 37 เทศกาล โดย 2021 International Marine City Online Festival Forum ซึ่งเทศกาลที่ติด Top 3 ประกอบด้วย Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival from China, and Boryeong Mud Festival from Korea

 


           โอกาสนี้ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว​ของประเทศไทย และ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว


นส. ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการจัดงานเทศกาลสงกรานต์​ของประเทศไทยใน 2021 International Marine City Online Festival Forum

อีกหนึ่งเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยและประเทศไทย

 


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก