จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 7 และคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561(ชมคลิป)


ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 7 และคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561(ชมคลิป)

            เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2561นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 และคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดกระบี่ กว่า 20 หน่วยงาน


           เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยเป็นการตรวจติดตามแผนงานโครงการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพ. ศ. 2551

          การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน              การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน(แชร์ลูกโซ่) และโครงการของรัฐที่ใช้งบประมาณมาก 

          โดยให้หน่วยงานที่เข้าร่วมและมีความรับผิดชอบต่อโครงการต่างๆ ชี้แจงรายละเอียดการทำโครงการ การจัดสรรและการใช้งบประมาณ ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศแต่ละด้านได้ ดังนี้ การเพิ่มศักยภาพการเกษตร การเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต


            โดยนางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 7 ได้กล่าวเน้นย้ำในการสร้างความปลอดภัยในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนว่า ให้ภาครัฐและภาคเอกชนทำงานร่วมกัน รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

           
จึงควรจะเน้นย้ำและตระหนักด้านความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญพร้อมทั้งตรวจสอบระบบ CCTV ในจุดต่างๆให้มีความพร้อมรองรับเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...