จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหาดทราย ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหาดทราย ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 


    

   


      เมื่อวันทีื่ 6 มี.ค.2561 เวลา 10.00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหาดทราย ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตามเสด็จฯ

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...