โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565

28 เม.ย.-1 พ.ค. 65 พระราชทานเพลิงศพพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ พระผู้เสียสละตนเพื่อการสร้างสันติสุขในจชต. จึงขอเชิญ บอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส เลขที่บัญชี 932-3-5 2809-9 ชื่อบัญชี "สืบสานปณิธานพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ โดยพระครูโฆสิตสุตาภรณ์(เจรียง มณีเนียม)"

 28 เม.ย.-1 พ.ค. 65 พระราชทานเพลิงศพพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ พระผู้เสียสละตนเพื่อการสร้างสันติสุขในจชต. จึงขอเชิญ บอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมบริจาคเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส เลขที่บัญชี 932-3-5 2809-9 ชื่อบัญชี "สืบสานปณิธานพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ โดยพระครูโฆสิตสุตาภรณ์(เจรียง มณีเนียม)"

เนื่องด้วย ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 65 จะมีงานพระราชทานเพลิงศพพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ พระผู้เสียสละตนเพื่อการสร้างสันติสุขในจชต.


ดังนั้น เพื่อสืบสานปณิธาน พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ที่ได้กระทำเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ตลอดมา จนกระทั่งมรณภาพ และเพื่อรักษา พัฒนา ต่อยอด งานที่ท่านทำไว้ให้ดำรงอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์และผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกเราทั้งหลาย 

จึงได้ตั้ง กองทุนสืบสานปณิธานพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน การศึกษาพระภิกษุ สามเณรเยาวชน ที่ยากไร้และช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธในพื้นที่จชต. ตามปณิธานของท่านสืบไป ...

จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ บอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมบริจาคเงินตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 65 เป็นต้นไป 

        ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส เลขที่บัญชี 932-3-5 2809-9 

ชื่อบัญชี "สืบสานปณิธานพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ โดยพระครูโฆสิตสุตาภรณ์(เจรียง มณีเนียม)"


        จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ บอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมบริจาคเงินตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 65 เป็นต้นไป 


ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส เลขที่บัญชี 932-3-5 2809-9 


ชื่อบัญชี "สืบสานปณิธานพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ โดยพระครูโฆสิตสุตาภรณ์(เจรียง มณีเนียม)"


รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน...


 พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (พระอาจารย์มหาขาว)

โทร 089 2988 606 ID : LINE buraparam


พระครูสมุห์บุญมา อาทโร

โทร 062 445 5045 

นายวิจิตร สกุลแก้ว 

ปธ.สทพ.นราธิวาส 0650607994

นายกรีฑา แดงดี 

รองปธ.สทพ.นราธิวาส

0813881063

นายกุศล ขุนดำ ผู้ช่วยเลขาศูนย์พัฒนาฯ

โทร 081 092 8399

ถ้าเราสูญเสียผู้คน เท่ากับเราสูญเสียพื้นที่

ถ้าเราสูญเสียพื้นที่เท่ากับเราสูญเสียดินแดน

ถ้าเราสูญเสียดินแดนเท่ากับเราสูญเสียเอกราช...

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น