โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ย้อน..รำลึกครบรอบ ๑๘ ปี ผู้จากไป “หนังทวีศิลป์ บางตะพงศ์ “ศิลปินผู้สร้างสรรค์มรดก วัฒนธรรมพื้นบ้าน หนังตะลุงชั้นครูคู่เมืองนครศรีธรรมราช

ย้อน..รำลึก ครบรอบ ๑๘ ปี ผู้จากไป  “หนังทวีศิลป์ บางตะพงศ์ “ศิลปินผู้สร้างสรรค์มรดก วัฒนธรรมพื้นบ้าน หนังตะลุงชั้นครูคู่เมืองนครศรีธรรมราช (ชมคลิป)

                                      หนังทวีศิลป์ บางตะพงษ์ แชมป์มงกุฏทองคำฝังเพชร

 ด้วยอาลัย..จากหลาน ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก. ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้   
   
          
                                                                 (ชมคลิป)
       


ในโอกาสครบรอบ ๑๘ ปี ๒๖ กรกฏาคม  ๒๕๔๘ ผู้จากไป..แต่ความทรงจำในรูปลักษณ์
ชองศิลปินผู้สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านหนังตะลุงชั้นครูคู่เมืองนครศรีธรรมราช

       
                                              (ชมคลิปเรื่องเพชรฆาตสงคราม)
      
                                                             (ชมคลิป)                         ปู่(หนังทวีศิลป์ กับหลาน(น้องปราชญ์ สืบสานปู่ทวีศิลป์(ชมคลิป เชิดฤษี หนังปราชญ์  สืบสานปู่ทวีศิลป์  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ (หลานหนังทวีศิลป์ ) สืบสานสายเลือดศิลปิน นักคิดนักเขียน


 เวลาแห่งการรอคอย ..รำลึกถึง ”ยอดหนังแห่งเมืองนคร” แชมป์มงกุฎ ทองคำฝั่งเพชร หนังทวีศิลป์ บางตะพงศ์  ยังคงอยู่ในใจของเราทั้งหลายตราบนานชั่วนิรันดร....

    หนังตะลุงเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่สำคัญอย่างหนึ่งของภาคใต้มาแต่โบราณ และสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้ หนังตะลุงเป็นมหรสพทีได้รับการนิยมจากผู้ดูอย่างกว้างขวาง การแสดงหนังตะลุงเป็นการแสดงความสามารถที่ถือเป็นอัจฉริยะส่วนตัวของนายหนังตะลุงผนวกกับการฝึกฝนจนมีความชำนาญ จึงจะสามารถแสดงหนังตะลุงให้ประทับใจผู้ชมได้ หนังตะลุงมิได้ให้แต่ความบันเทิงแก่ผู้ชมเท่านั้น ยังได้สอดแทรกคติธรรม จริยธรรม การศึกษา ฯ ลฯ แก่ผู้ชมอีกด้วย


  หนังทวีศิลป์บางตะพง

         หนังทวีศิลป์ บางตะพง หรือ นายทวี ฤทธิวงศ์ นายทวี  ฤทธิวงศ์  เป็นบุตรนายชุวง  นางแจ่ม  ฤทธิวงศ์  ภูมิลำเนาเดิม  ณ บ้านหนองยาว   หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพี่น้องรวมกัน10 คน เป้นบุตรคนที่ 5 ของนายช่วง ฤทธิวงศ์ ศิลปินเพลงบอก เป็นที่รุ้จักกันทั่วไปในนาม เพลงบอก"ช่วง หนองยาว ไสหมาก" ซึ่งเป็นอาจารย์ของ "เพลงบอกรอดโพจิญาโน"เกิดเมื่อวันพุธที่31 พฤษภาคม 2477 คุณย่าชื่อช่วย คุณปุ่ชื่อ อินทร์ หรือหมื่นอินทรบุรี หนังทวีศิลป์ เริ่มสนใจการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่วัยเด็ก เป็นศิลปินที่เติบโตมาจากในโรง ของหนังล้อม สระกำ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดง 2540 จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ หนังทวีศิลป์ได้ประกอบอาชีพศิลปินหนังตะลุงเมื่ออายุได้ 19 ปี ในปี2502 มีภรรยาคู่ชีวิตคือ นางเอื้อน ฤทธิวงศ์ มีบุตรธิดารวม7 คนชาย 5 คนหญิง2 คน ปัจจุบันได้ตั้งหลักฐานบ้านเรือนอยู่ที่ ต.โพธิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

-ประวัติการศึกษา

        -ด้านวิชาการ หนังทวีศิลป์ได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่สี่ จากโรงเรียนวัดคงคาวดี อำเภอปากพนัง ต่อจากนั้นได้ไปศึกษาวิชากาพย์กลอนกับครูประภาส ภูมิสถิตย์ ที่วัดคงคาสวัสดิ์ อ.ปากพนัง หลังจากนั้นก็เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่อำเภอปากพนังโดยอาศัยใบบุญของพระครูนนท์จรรยาวัตต์ วัดนันทาราม

        -ด้านวิชาชีพศิลปิน ได้เริ่มศึกษาวิชาชีพศิลปินอย่างจริงจัง โดยเริ่มศึกษาวิชาชีพเพลงบอกจากบิดา และเพลงรอด โพธิจิญาโน  จนว่ากล่าวเพลงบอกได้คล่องแคล่ว  ต่อจากนั้นได้เริ่มศึกษาวิชาชีพหนังตะลุงจากหนังล้อม สระกำ โดยเริ่มจากเป็นลูกคู่ (มือฉิ่ง) จนกระทั่งเป็นนายหนัง

        คืนแรกของการออกโรงแสดง หนังล้อม สระกำ และครูหมอหนัง (นายวุ่น อินนุพัฒน์) ครูหมอหนังได้หาฤกษ์ขึ้นโรงให้หนังทวีศิลป์แสดงที่วัดหรงบน(วัดพ่อท่านเขียว) อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำเดือน6 และ เป็นคืนที่เกิดจันทรุปราคา  ในเหตุการณ์นี้ในวงการศิลปินเชื่อกันว่าเป็นมงนิมิตที่ดี ศิลปินจะมีชื่อเสียงโด่งดังในกาลภายหน้า

 -ผลงาน

        ระยะเวลาเกินกึ่งศตวรรษที่ศิลปินหนังตะลุงผู้นี้ได้สร้างสรรผลงานการแสดงหนังตะลุงให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม เป็นหนังมืออาชีพที่มั่นคงถาวรสืบต่อมายาวนาน เป็นที่รู้จักกล่าวขานกันทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ชื่อเสียงที่ปรากฎเป็นรางวัลเกียรติยศที่แสดงถึงความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงหนังตะลุงมากมายเช่น รางวัล "มงกุฎทองคำฝังเพชร" ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศจาการแข่งขันประชันโรงศิลปินหนังตะลุงทั่วภาคใต้ ณ.สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช  นอกจากการแสดงโรงเดียวและประชันโรงเหมือนศิลปินหนังตะลุงทั่วไปแล้วยังมีการแสดงหนังตะลุงประชันโรงทที่เรียกว่า "หนังพลังสอง" อีกลักษณะหนึ่งด้วย

กล่าวคือเป็นการแสดงแข่งประชันโรงที่โรงหนังโรงหนึ่งๆมีนายหนังถึง 2คน เล่นแสดงเรื่องเดียวกันในโรงเดียวกันลูกคู่และเครื่องดนตรีชุดเดียวกัน  โดยหนังทวีศิลป์ได้แสดงคู่กับ หนังเอิบน้อย ยอดขุนพล ผู้เป็นศิษย์เอก นิยายที่นำมาแสดง หนังพลังสอง ได้แก่เรื่อง "อ้ายราหูจอมสังหาร" การแสดงหนังพลังสองครั้งนี้ หนังทวีศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นเงินสดสองแสนบาท มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคใต้ในอีกมิติหนึ่งทีเดียว จากผลงานชั้นครูได้ยืนหยัดหนุนเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานคือหลักประกันคุณภาพการยอมรับจากสังคมได้เป็นอย่างดีว่า

หนังทวีศิลป์ มีความสำเร็จในชีวิตศิลปินหนังตะลุงได้เป็นอย่างดี นอกจากเป็นหนังตะลุงชั้นครูแล้วยังได้ถ่ายทอดศิลปะวิทยาการแสดงหนังตะลุงสืบต่อไปหลายคณะ ศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากหนังทวีศิลป์และได้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพหนังตะลุงมีหลายคณะเช่น

        หนังเอิบน้อย  ยอดขุนพล

        หนังสุวิทย์ ศ.ทวีศิลป์

        หนังโสภณ ศ.ทวีศิลป์

        หนังสถิตย์ ศ.ทวีศิลป์

        หนังสุรเชษฐ์ บันเทิงศิลป์

        หนังแหลมทอง ศ.ทวีศิลป์

        หนังอรุณ ศ.ทวีศิลป์

        หนังจรัล ศ.ทวีศิลป์

        หนังปรีชา ศ.ทวีศิลป์ (เพลงบอกปรีชา สุขจันทร์)

        หนังรุ่งโรจน์ ศ.ทวีศิลป์

        หนังถาวรศิลป์  ศ.ทวีศิลป์

        หนังสุรินทร์  ศ.ทวีศิลป์

                        ฯลฯ     แม้วันนี้หนังทวีศิลป์ จะต้องละสังขารไปแล้วโดยวัยและโดยธรรมดาโลกท่ามกลางความเศร้าโศก เสียดายของภรรยา บุตร ธิดา วงศาคณาญาติ ศิษยานุศิษย์และผู้รู้กิตติศัพท์ของศิลปินหนังตะลุงผู้นี้ แต่ความทรงจำในรูปลักษณ์ของศิลปินผู้สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านนามทวีศิลป์ บางตะพง จะคงอยู่ในใจของเราทั้งหลายไปตราบนานเท่านาน
                                                   
      ขอคุณความดีท่านได้บำเพ็ญมาตลอดชีวิตจงเป็น ผลานิสงส์หนุนนำดวงจิตวิญญาณของท่าน จงไปสู่     สุคติในสัมปรายภพเบื้องหน้าโน้น เทอญ
1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณครับ ที่เสาะหา มาให้ชมกัน เมื่อก่อนไม่ค่อยได้ บันทึกไว้ครับ เสียดายมากๆ กลอนดีๆ ของท่าน มีมากมาย หนังทวีศิลป์ บางตะพง หนังตะลุงชั้นครู...

    ตอบลบ