โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

ผลงานการันตี " รางวัลพระศิวะนาคราช .." น้ำตา..ความเหนื่อย..เสี่ยงต่อชีวิต..อันตราย..อดทน .. ตากแดด.. ตากฝน ..ลุยทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทย รายการคืนคุณให้แผ่นดิน "

ผลงานการันตี " รางวัลพระศิวะนาคราช   "  น้ำตา..ความเหนื่อย..เสี่ยงต่อชีวิต..อันตราย..อดทน . ตากแดด.. ตากฝน ..ลุยทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทย รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  " 


  "  น้ำตา..ความเหนื่อย..เสี่ยงต่อชีวิต..อันตราย..อดทน ..


ตากแดด.. ตากฝน ..ลุยทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทย รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  " 


" รางวัลพระศิวะนาคราช

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคม  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอมอบรางวัลพระศิวะนาคราช  โครงการทำความดี ส่งเสริมคนทำดี ให้กับผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนที่ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและของขวัญวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทย " 


      ศิริพร จงศิริ (เอ๋ )

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เป็นตัวแทนผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนที่ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินตลอด 8 ปี เข้ารับรางวัลสาขาบุคคลดีเด่นเป็นต้นของแผ่นดิน งานเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร นานาชาติ ประจำปี ๒๐๒๒ ประธานโครงการจัดงานรางวัลศิวะนาคราช รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคม คุณสมมารถ พึ่งจันดุม โครงการทำความดี ส่งเสริมคนทำดี ให้เป็นต้นแบบของคนดี รางวัลพระศิวะนาคราช  รับรางวัลจากท่านประธานในการมอบรางวัลพระศิวะนาคราช ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ณ หอประชุมใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
  รายการคืนคุณให้แผ่นดินกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ปิดทองหลังพระโอบอุ้มดูแลในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกท่าน และท่านผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกที่ให้รายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


 และสุดท้าย ที่สำคัญที่สุดรายการคืนคุณให้แผ่นดินขอขอบคุณทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกคนตั้งแต่เริ่มผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินจนถึงปัจจุบันประจำปี 2565 ( ย่างเข้าสู่ปีที่ 8 ) ความสามัคคีและความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ความอดทนในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินสำคัญที่สุดในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 23.00 น. - 23.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด (ตูมตาม) พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน 
" เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน " 


CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น