โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

" การสร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา จังหวัดภูเก็ต ( ตอนที่ 1 ) " (ชมคลิป)

  " การสร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา จังหวัดภูเก็ต 

( ตอนที่ 1 ) " (ชมคลิป)
   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ทรงพระเจริญ พระชนมายุ ๗๐ พรรษาสร้างฝายมีชีวิตคลองบางขนุน หมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 90 ฝาย 

        วัตถุประสงค์โครงการ สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดภูเก็ต
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทั้งบริโภคและการเกษตรของชุมชนและบริเวณใกล้เคียง มีการบริหารจัดการใช้น้ำในพื้นที่อย่างเหมาะสม

เพื่อให้เกษตรกรในบริเวณคลองบางขนุนมีน้ำสำหรับเกษตรกรรมตลอดทั้งปี

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและเยาวชน

เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี ความปรองดอง ประชาชนและสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันของชาติ

 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 23.00 น. - 23.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข5 ) อภิคม แก้วละเอียด (ตูมตาม) พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน 


CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น