โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถแก้ว วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม ตามกำลังศรัทธาใช้งบประมาณในการสร้าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่: ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี: 9060635973 ชื่อบัญชี: วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม(ชมคลิป)

 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถแก้ว
วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม ตามกำลังศรัทธา
ใช้งบประมาณในการสร้าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่: ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี: 9060635973 ชื่อบัญชี: วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม (ชมคลิป) 

ด้วยวัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นศาสนสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันมี พระมหามานพ อติโรจโน เป็นเจ้าอาวาส แต่ยังไม่มีอุโบสถ ดังนั้น จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถแก้ว วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม ตามกำลังศรัทธา

โดยโครงสร้างของอุโบสถแก้ว มีขนาด ๙.๙๕ X ๒๑.๖๐ เมตร และใช้งบประมาณในการสร้าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่: ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี: 9060635973 ชื่อบัญชี: วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม

ติดต่อสอบถามได้ที่: พระมหามานพ อติโรจโน เจ้าอาวาส โทรศัพท์: 0810930973, หรือ พระพิรุณ พุทฺธิสาโร โทรศัพท์: 0966766809 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวมีความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ โดยทั่วกันเทเทอญ.


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น