โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

"เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน"รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานส่งมอบบ้าน ในโครงการ "ใส่ใจ ห่วงใย ทหารพราน 47" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลให้ดีขึ้น

 "เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน"รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานส่งมอบบ้าน ในโครงการ "ใส่ใจ ห่วงใย ทหารพราน 47" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลให้ดีขึ้น  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.     พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 เป็นประธาน ในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ "ใส่ใจ ห่วงใยทหารพราน 47" ให้แก่ครอบครัวของ อาสาสมัครทหารพราน กอซาฟี มูซอละยา สังกัดกรมทหารพรานที่ 47 ในพื้นที่ บ้านกำปั่น หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47,หัวหน้าส่วนราชการ,จิตอาสา 904 จังหวัดยะลา, ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมในพิธีดังกล่าว
     ทั้งนี้จากความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ดำเนินการสำรวจความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพลของหน่วย ที่ยังขาดที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง พบว่าอาสาสมัครทหารพราน กอซาฟี มูซอละยา ซึ่งเป็นกำลังพล ของกองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 4707 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47


 ที่ปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ตั้งกรมทหารพรานที่ 47 ปี 2550 และได้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาสาสมัครทหารพรานรุ่นหลัง ได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นอย่างดี

 ทั้งนี้ครอบครัวของกำลังพลดังกล่าวมีอาชีพขายของเล็กๆน้อยๆบ้านพักอาศัยเป็นแบบชั้นเดียว จึงประสบกับปัญหาน้ำท่วมสูงเกือบทุกปี ประกอบกับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 ทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัว ซึ่งยากลำบากอยู่แล้ว ยิ่งยากลำบากมากขึ้น  โดย พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในความเดือดร้อนของครอบครัวกำลังพลดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดให้สร้างบ้านพักอาศัยที่มีความมั่นคง แข็งแรง ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 4 ในการดูแลกำลังพลชั้นผู้น้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลให้ดีขึ้น 
ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงาน โดยบ้านหลังนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ จากทั้งจากผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา และผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น อีกทั้งประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างบ้านหลังดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และทำพิธีส่งมอบในวันนี้ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น