โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พลังมวลชนชาวอำเภอรือเสาะ ขานรับเลือกตั้งนายกอบต.สุวารี วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ มั่นใจจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามเป้าหมาย ด้วยความโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม (ชมคลิป)

 

พลังมวลชนชาวอำเภอรือเสาะ ขานรับเลือกตั้งนายกอบต.สุวารี วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ มั่นใจจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามเป้าหมาย ด้วยความโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม (ชมคลิป)  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส/ประธานกกต.อบต.สุวารี พร้อมด้วยนายปริพัตน์ กาปงตะฮีปง ผอ.ร.ร.บ้านตายา (กกต.), นายดานียา เปาะโซ๊ะ ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลสุวารี (กกต.), นายเปาซี มะมิง ปลัดอบต.สุวารี (ผอ.กกต.) ได้ร่วมชี้แจงแนวทางการเตรียมการเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ของตำบลสุวารี จำนวน 8 หมู่บ้าน มี 10 หน่วยเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 1 หน่วย ยกเว้นหมู่ที่ 3 บ้านยือลาแป มีจำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากประชาชนผู้มีสิทธิ์จำนวนมากกว่า 2,200 คน


 และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) มีจำนวน 9 คน, ผู้รักษาความปลอดภัย (อส.) จำนวน 4 นาย, อสม. จำนวน 1 คน จากการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และทีมงานกองอำนวยการเลือกตั้ง มีความพร้อมในการเตรียมเลือกตั้งเป็นอย่างดี โดยได้ซักซ้อมในสิ่งที่คาดว่าจะมีปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที โดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักก็จะมีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้ว อบต.สุวารี 
มีผู้สมัครนายกอบต.เพียงรายเดียว คือ นายรอฮิง จูมะ ซึ่งเป็นอดีตนายกอบต.สุวารีสมัยที่ผ่านมา สำหรับสมาชิกอบต. มีผู้สมัครรายเดียว 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 3, 4, 5, 8, ส่วนหมู่ที่ 2 มีผู้สมัคร 3 ราย, หมู่ที่ 6, 7 มีผู้สมัคร 2 ราย ซึ่งไม่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงเหมือนตำบลอื่นๆ เพราะประชาชนมีความรักสามัคคี คุยกันด้วยเหตุผล ทุกคนมีสปิริต เคารพกติกา เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน แต่พื้นที่ตำบลสุวารีเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดเทือกเขายือลาแปที่สูงชัน มีเขตติดต่อกับอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งมักจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบค่อนข้างบ่อย
 จึงต้องระมัดระวังพอสมควร แต่มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะพลังมวลชนทุกฝ่ายต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ประชาชนทุกคนมีความตื่นตัวในการที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อจะได้มีผู้บริหารที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า และคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นในทุกด้าน ซึ่งทีมงานตำบลสุวารีได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเป็นอย่างดี และละหมาดวันศุกร์ทุกมัสยิด เพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เลือกคนดีมาพัฒนาบ้านเกิด โดยไม่มีการรับสินบน เพราะผิดกฎหมายเลือกตั้งและผิดหลักศาสนาอิสลามด้วย ทั้งผู้ให้และผู้รับสินบน

 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง คาดว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน หากมีปัญหาเกิดขึ้นทางกองอำนวยการอบต.สุวารี เตรียมพร้อมรับแจ้งและแก้ไขปัญหาได้ทันที โดยนางสาวนภัสสร สวัสดิมงคล รองปลัดอบต.สุวารี เบอร์โทร 090-6593556 หรือติดต่อนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ ประธานกกต.โดยตรง เบอร์โทร 081-8211291

 ด้านนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวว่า อำเภอรือเสาะเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดนราธิวาส มี 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน จำนวน อปท. 10 แห่ง แต่ทางอำเภอได้อำนวยความสะดวกให้กับกกต.อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามทะเบียนราษฎร์ และได้อนุญาตให้สมาชิกอส. ดูแลรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ได้ผู้บริหารเป็นคนดีมาพัฒนาท้องถิ่น โดยจะไม่ให้มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งทุกประการ และยินดีจะให้ความร่วมมือกับกกต.ทุกอย่างตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง อีกทั้งได้ประสานกับฝ่ายทหาร ตำรวจให้ดูแลความสงบเรียบร้อยในทุกหน่วยของอบต. 9 แห่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง และมีการบริการฉีดวัคซีนหน้าหน่วยเลือกตั้งและทุกอย่างปฏิบัติตามประกาศ (ศบค.) อย่างเคร่งครัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น