โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

" เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน" รองแม่ทัพภาคที่ 4 ส่งมอบบ้าน ในโครงการ "ใส่ใจ ห่วงใย ทหารพราน 47" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลให้ดีขึ้น

 

" เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน" รองแม่ทัพภาคที่ 4 ส่งมอบบ้าน ในโครงการ "ใส่ใจ ห่วงใย ทหารพราน 47" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลให้ดีขึ้น

 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564เวลา 10.30 น.     พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 เป็นประธาน ในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ "ใส่ใจ ห่วงใยทหารพราน 47" ให้แก่ครอบครัวของ อาสาสมัครทหารพราน ซาการียา มะเด็ง สังกัดกรมทหารพรานที่ 47 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีจิตอาสา 904 จังหวัดยะลา ,ข้าราชการพลเรือน,ตำรวจ,ทหาร,ผู้นำท้องที่ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมในพิธีดังกล่าว

      จากความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จึงได้ดำเนินการสำรวจความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพลภายในหน่วย ที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังขาดที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง โดยพบว่าอาสาสมัครทหารพราน ซาการียา มะเด็ง ซึ่งเป็นกำลังพล ของกองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 4711 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาสาสมัครทหารพรานรุ่นหลังๆ 
ได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นอย่างดี ทั้งนี้ครอบครัวของกำลังพลดังกล่าวมีอยู่หลายคนและมีรายได้น้อย ที่พักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ประกอบกับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 ทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัว ซึ่งยากลำบากอยู่แล้วยิ่งยากลำบากมากขึ้นอีก โดย พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4

 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในความเดือดร้อนของครอบครัวกำลังพลดังกล่าว จึงได้สร้างบ้านพักอาศัยที่มีความมั่นคง แข็งแรง ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 4 ในการดูแลกำลังพลชั้นผู้น้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลให้ดีขึ้น


 โดยบ้านหลังนี้ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จากทั้งจากผู้บังคับบัญชา และผู้นำท้องที่ อีกทั้งประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างบ้านหลังดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และทำพิธีส่งมอบในวันนี้ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น