โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.)จัด“โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

      ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.)จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

             เมื่อวันที่ 12- 14 ตุลาคม 2563 ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาในพื้นร่วมกันปฏิบัติธรรมใน โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สถาบันพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ โดย ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.)             เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดบูรพารามตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 62 คน มีอายุตั้งแต่ 9 - 84 ปี ถึงแม้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทุกคนต่างก็พร้อมใจกันทำกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อ พ่อหลวงของเราด้วยความจงรักภักดี อย่างหาที่สุดมิได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น