โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมพิธีมุทิตาจิตฉลองศิลปศาสตรมหาบัณทิต(การบริหารการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แด่พระครูสมุห์บุญมา แหมทอง (อาทโร) ณ วัดบูรพาราม ปัตตานี

  พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  ร่วมพิธีมุทิตาจิตฉลองศิลปศาสตรมหาบัณทิต(การบริหารการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี แด่พระครูสมุห์บุญมา แหมทอง (อาทโร) ณ วัดบูรพาราม  ปัตตานี

                    วันที่ 14 ตุลาคม 2563 พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

           ภาคใต้ /ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 /เลขาศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพุทธศาสนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ร่วมกับพระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม /หัวหน้าฝ่ายแผนงานโครงการและสาธารณสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา                 ร่วมพิธีมุทิตาจิตฉลองศิลปศาสตรมหาบัณทิต(การบริหารการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แด่พระครูสมุห์บุญมา แหมทอง (อาทโร) ณ วัดบูรพาราม ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

          รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีและอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีจำนวน 28 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยจาก ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์จำกัด และสายธารบุญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น