โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน ( สอ.พช.) ปี 2563

 พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน ( สอ.พช.) ปี 2563 พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน ( สอ.พช.) ปี 2563

กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม


         วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายอนันต์ แสงชาตรี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางวนิดา  แสงอรุณ  ผู้แทนสมาชิกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.)          จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) ปี 2563 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสและวัดโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก         โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ฯ ในวันนี้ เป็นนโยบายของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี สู่การสร้างความสุขภายในองค์กร ตลอดจนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 ด้าน และได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้วจำนวน 2 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ด้านส่งเสริมความสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา 

              สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการปลูกผักสวนครัว ปรับภูมิทัศน์ จัดระบบห้องพัสดุ ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส และการปลูกต้นไม้ พัฒนาความสะอาด ปลูกผักสวนครัวพร้อมถวายพันธุ์ผักให้เจ้าอาวาสวัดโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น