โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

"พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนางเจะรอเมาะ สะมูเดง ข้าราชการดีเด่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ"


"พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนางเจะรอเมาะ สะมูเดง ข้าราชการดีเด่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ"

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้าฝ่าย,พัฒนาการอำเภอต่างๆ นายสุริยะ กิติบุญญา ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก,เงินสวัสดิการ จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

 เงินสวัสดิการจากกลุ่มออมทรัพย์ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสและเงินน้ำใจจากข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ให้กับครอบครัวนางเจะรอเมาะ สะมูเดง อดีตนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ซึ่งทำงานที่อำเภอรือเสาะตั้งแต่บรรจุรับราชการเมื่อปี พ.ศ.2537 รวมระยะเวลา 25 ปี

 มีผลงานดีเด่น มีความเสียสละ ทุ่มเทกับงานราชการอย่างเต็มที่ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน(นพบ.) เคยรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอรือเสาะ เมื่อปี 2561 -2562 

ซึ่งทำงานจนถึงวินาทีสุดท้ายในการทำงานสัมมาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม ลดรายจ่าย ทำงานอาชีพสุจริต ของหมู่บ้านตาเปาะ หมู่ที่ 7 ตำบลสุวารี ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนอำเภอรือเสาะ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีมีความผูกพันมาก ได้เสียชีวิตด้วยโรคไต อายุ 51 ปี ณ บ้านเลขที่ 229/1 หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะให้การต้อนรับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น