โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นเยี่ยมชุมชนไทยพุทธ บ้านไทยสุข อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส หลังทราบปัญหาขาดแคลนน้ำภายในวัดชนาราม พร้อม เร่งช่วยเหลือขุดเจาะบ่อบาดาล ตามความต้องการของ ประชาชน (มีคลิป)

 


เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นเยี่ยมชุมชนไทยพุทธ บ้านไทยสุข อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส หลังทราบปัญหาขาดแคลนน้ำภายในวัดชนาราม พร้อม เร่งช่วยเหลือขุดเจาะบ่อบาดาล ตามความต้องการของ ประชาชน (มีคลิป)  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้/รายงาน

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. และผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนบ้านไทยสุข และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพบ้านไทยสุขตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส       โดยมี พระครูจิรปุญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชนาราม นาย ลายิ มะมิง  กำนันตำบลลาโละ นาย มะรอพี มะแซผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 บ้านลาโละ  นาย พนม ศรีสุขผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน(ฝ่ายปกครอง) หมู่ที่ 8    บ้านลาโละ  ให้การต้อนรับ
        จากการประสานงานของ ผอ.กรีฑา แดงดี รองประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส/นายประพันธ์ ฤทธิวงศ์/นายศรัณย์ จันทร์แจ่ม คณะผู้ประสานงานระดับพื้นที่( สล.3) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในเรื่องความเดือดร้อนจำเป็นพื้นฐานของ วัดชนาราม(วัดลาโละ)และชาวบ้านไทยสุข หมู่.8 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เรื่องการขอขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลเนื่องจากน้ำพื้นที่วัดชนารามเเป็นสนิมและมีกลิ่นเหม็น วัดต้องใช้น้ำโดยเฉพาะในห้วงเวลาที่ทางวัดมีกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่นงานกฐิน/ผ้าป่า/ฯลฯ ซึ่งวัดต้องขนน้ำมาใช้จากแหล่งน้ำแหล่งอื่นที่ห่างไกลมาใช้ในกิจกรรมกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งเป็นความเดือนร้อนที่รอคอยมานาน

      ภายหลังรับทราบถึงปัญหาน้ำดื่มใช้ภายในวัดชนารามไม่เพียงพอ ต้องขอน้ำสะอาดจาก อบต. มาใช้เมื่อมีงานสำคัญต่างๆภายในวัด

      เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า บ้านไทยสุข จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่สีแดง มีประชาชนอาศัยอยู่เพียง 42 ครัวเรือน ที่ผ่านมาพื้นที่ประสบปัญหากับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น เพียงเพราะความรู้สึกเห็นต่างของของกลุ่มคน พี่น้องศาสนาพุทธจึงเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุ ด้วยที่มีความเชื่อและความเห็นต่างทางศาสนา จึงส่งผลให้พี่น้องรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคง ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความสงบสุขและสันติสุข ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้ ในส่วนของปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในทันที คือ ปัญหาน้ำ ที่ประชาชนได้เรียกร้องให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่บริเวณวัด ให้มีน้ำอุปโภคบริโภค ในช่วงดำเนินกิจกรรมภายในวัด เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอ อีกทั้งประสบปัญหาน้ำตกตะกอน ไม่สะอาด ไม่สามารถดื่มกินได้

      โดย นักธรณีวิทยา สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา เผยว่า พื้นที่บ้านไทยสุขมีน้ำอุปโภคและบริโภคในคุณภาพที่ต่ำ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาล้อมรอบ ประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มใกล้เชิงเขา ซึ่งมีน้ำไหลผ่านในชั้นใต้ดิน เป็นน้ำในระดับตื้น ประชาชนส่วนใหญ่ขุดบ่อเพื่อใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค มีการขุดบ่อลึกโดยประมาณ 12 เมตร อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ด้วยสภาพพื้นที่แล้ว ในชั้นใต้ดินจะมีปริมาณน้ำไม่ค่อยมาก และน้ำจะเป็นตะกอนเชิงเขา หากขุดเจาะบ่อบาดาลลึกลงไปกว่า 20 เมตร ก็จะพบกับชั้นหินแกรนิต ซึ่งมีน้ำน้อยและคุณภาพต่ำ แต่สามารถพบจุดกักเก็บน้ำจำนวนมากได้ หากขุดเจาะพบจุดแตกของชั้นหินดังกล่าว ทั้งนี้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 จะลงพื้นที่สำรวจเพื่อทำการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยเร็วที่สุด ตามข้อห่วงใยของ  เลขาธิการเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้( ศอ.บต.)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น