โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ขอชื่นชม..ดร.พิเชฐ สุดเดือน คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3) จ.สงขลาในการเสนอแนวทาง การอบรม "สื่อ" เยาวชนยุคใหม่ ไร้รอยต่อ เพื่อชาวประชาเพื่อการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในมิติต่างๆ เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชนในพื้นที่ จชต. (มีคลิป)

 ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ขอชื่นชม..ดร.พิเชฐ สุดเดือน คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3) จ.สงขลาในการเสนอแนวทาง การอบรม "สื่อ" เยาวชนยุคใหม่ ไร้รอยต่อ เพื่อชาวประชาเพื่อการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในมิติต่างๆ เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชนในพื้นที่ จชต. (มีคลิป)


.ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวานชายแดนใต้/ สล.3 กลุ่มงานสื่อมวลชน  การสื่อสาร และเทคโนโลยี/รายงาน

           ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ขอชื่นชม..ดร.พิเชฐ สุดเดือน คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3) จ.สงขลาในการเสนอแนวทาง การอบรม "สื่อ" เยาวชนยุคใหม่ ไร้รอยต่อ เพื่อชาวประชาเพื่อการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในมิติต่างๆ เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชน นักเรียนม.ศ. 5 และ ม.ศ.6 ใน3จังหวัดชายแดนใต้ และ4อำเภอ ในจังหวัดสงขลา


            อบรมจังหวัดละ100คน 4 จังหวัด 400 คน อบรม4รุ่นในช่วงเดือน สิงหาคม และกันยายน 2566 สร้างเครือข่ายให้เยาวชนมีความรู้และ  เทศนิคเกี่ยวกับสื่อและการแจ้งข่าวสารต่างๆในพื้นที่ของเยาวชนที่ผ่านการอบรม "ในกรณีเกิดเหตุ หรือพบเหตุการต่างๆที่เกี่ยวกับประชาชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบทันที เพราะทุกชีวิตมีค่า  ทุกๆคน..มีจิตอาสาและองค์ความรู้ มาปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่ พี่น้องประชาชนและช่วยเหลือภาครัฐที่เกี่ยวข้องฯ  #การนำเสนอในห้องประชุมฯ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2566 ให้มีการอบรม4รุ่น และขอรับ  การสนับสนุนให้ทางแม่ทัพภาค 4 โปรดช่วยพิจารณาดำเนินการ  จัดอบรมฯให้กับเยาวชน  นักเรียน ม.ศ 5และม.ศ.6  และ สล.3ในพื้นที่ฯ และการอบรมครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง   #น้อมนำพระราชดำรัส ร.9  "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"  เป็นแนวทางการทำงาน  ประสานสิบทิศ เพื่อให้เกิดประโยชน์  "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"  "รู้รัก คี"

   สำหรับบทบาททางสังคม   ดร.พิเชฐ สุดเดือน

-คณะประสานระดับพื้นที่  (สล.3) จ.สงขลา-ที่ปรึกษาประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.สตูส  -ที่ปรึกษานายกสมาคมสื่อพลังสามัคคี  -ประธานภาคใต้ฝั่งตะวันออกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)  -ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคใต้ องค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน (ด้านวิชาการ) จ.สงขลา และที่ปรึกษา สมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้

           ด้วย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566  เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา  ที่โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ พร้อมด้วย พลโท อุทิศ อนันตนานนท์ แม่ทัพน้อยที่ 4, พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

     

     และคณะฯ ร่วมประชุมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 โดยมี พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานประชุมหารือฯ และชี้แจงความคืบหน้ากระบวนการพูดคุย ฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทราบความคิดเห็นของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมทั้งหมด 8 กลุ่ม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา เข้าร่วมการประชุมฯ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น