โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565

“นริศ ขำนุรักษ์” มท.2 จับตารัฐมนตรี 6 เดือน

 “นริศ ขำนุรักษ์” มท.2 จับตารัฐมนตรี 6 เดือน

 


มติคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ 22 : 8 : 2 เลือก “นริศ ขำนุรักษ์” ส.ส.พัทลุง 5 สมัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีคนลงแข่งขัน 3 คน คือ นริศ ขำนุรักษ์ ประกอบ รัตนพันธ์ และวิรัช ร่มเย็น อดีต ส.ส.8 สมัย จังหวัดระนอง

       ช่วงเช้าเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากภาคใต้ มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แทน “นิพนธ์ บุญญามณี” ที่ลาออกตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา หลังคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เข้าสู่การพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

       ช่วงเช้ามีแค่ชื่อ “นริศ” กับ “ประกอบ” เข้าสู่การพิจารณา ซึ่งที่ประชุม ส.ส.ใต้มีมติให้ส่งทั้งสองคนให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาตัดสินใจ การประชุมช่วงบ่ายซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหาร “วิรัช ร่มเย็น” เสนอตัวเข้าร่วมแข่งขันด้วย ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาร่วม 3 ชั่วโมง มีมติเลือก “นริศ ขำนุรักษ์” เพียงคนเดียว เสนอให้ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร และ ส.ส.ทั้งหมดให้ความเห็นชอบ ด้วยคะแนน 22 : 8 : 2

      โดยนริศได้ 22 คะแนน ประกอบได้ 8 คะแนน และวิรัชได้แค่ 2 คะแนน ที่ประชุมร่วมเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบก็ไม่โต้แย้งอะไร เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่า ควรนำรายชื่อทั้งหมดให้ที่ประชุมร่วมโหวต

       หลังจากนี้จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะนำชื่อนริศเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนนำชื่อขึ้นทูลเกล้าต่อไป

       กล่าวสำหรับ “นริศ ขำนุรักษ์”ขณะนี้อายุ 62 ปี เป็นคนพัทลุงโดยกำเนิด จบการศึกษาชั้นประถม และมัธยมในจังหวัดบ้านเกิด แล้วไปจบอนุปริญญา วิชาการป่าไม้ โรงเรียนป่าไม้แพร่ จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา ส่งเสริมการป่าไม้ และส่งเสริมเกษตร และจบปริญญาโท นิด้า คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

นริศ เข้ารับราชการในกรมป่าไม้ตั้งแต่ ปี 2524 พอถึงปี 2535 ลาออกจากราชการในตำแหน่งหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์หมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง แล้วลงคลุกคลีการมือง ลงเลือกตั้งสมัยแรกที่บ้านเกิดพัทลุง ในสีเสื้อพรรคความหวังใหม่ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงหวนกลับเข้ารับราชการอีกครั้งเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในหลายๆ แห่ง โดยเฉพาะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง บ้านเกิดตัวเอง

 

ต่อมาในปี 2544 นริศ ลาออกจากราชการอีกครั้งเพื่อลงสนามการเมืองแก้มือ แต่คราวนี้เปลี่ยนมาใส่เสื้อพรรคประชาธิปัตย์ และก็ประสบความสำเร็จได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง ครั้งแรก และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 การเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 การเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 และการเลือกตั้งครั้งล่าสุด พ.ศ.2562 กลายเป็น ส.ส.5 สมัย และเป็นหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ในจังหวัดพัทลุง นอกจากเป็น ส.ส.หลายสมัยแล้ว นริศ ยังเคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ส่วนในปัจจุบัน นริศได้รับเลือกเป็น ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การเกษตรและสหกรณ์ อีกด้วย

      “นริศ” คือลูกชาวบ้าน เด็กบ้านนอกอย่างแท้จริงที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็น “เสนาบดี” หวังว่าจะได้โชว์ฝีมือ วาดลวดลายสร้างผลงานให้พรรคในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้

 #นายหัวไทร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น