โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เปี่ยมศรัทธา..ประเพณีชักพระ อำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร เพื่อพระพุทธศาสนา จชต.สู่..ศูนย์รวมจิตใจศูนย์เยาวชนยะลา (ชมคลิป)

 เปี่ยมศรัทธา..ประเพณีชักพระ อำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร เพื่อพระพุทธศาสนา จชต.สู่..ศูนย์รวมจิตใจศูนย์เยาวชนยะลา (ชมคลิป)    ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว


 แม้เสียงโพน เสียงกลอง ของดินแดนด้ามขวานในวันนี้จะไม่ดังกระหึ่มดั่งวันวาน แต่สำหรับงาน “ประเพณีชักพระ” ยังคงยืนหยัด และเป็นดั่งศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษาของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมไม่เคยเปลี่ยน    ปลายด้ามขวาน @ชายแดนใต้ จึงขอนำเสนอเรื่องราวประเพณีงานบุญใหญ่วันออกพรรษากับ “ขบวนแห่งชักพระอำเภอรือเสาะ- ศรีสาคร สืบสานประเพณี เพื่อพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่..ศูนย์เยาวชน ซึ่งทางเทศบาลเมืองยะลาได้จัดขึ้น

      ประเพณีชักพระเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวใต้ ซึ่งเป็นประเพณีทำบุญในวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับ วันแรม 1 ค่ำเดือน 11
     บรรยากาศสร้างสีสันเป็นไปอย่างคึกคัก มีขบวนเรือแห่เรือพระจากวัดต่างๆอำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร  เคลื่อนไปตามถนนสายต่างๆ  เดินทางเข้ามาร่วมในประเพณีชักพระ ที่ทางเทศบาลนครยะลา  จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี


      โดยได้กำหนดจัดงานประเพณีชักพระ ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2565 ณ สนามศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวยะลาและชาวจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป


       ทั้งนี้เพื่อประกวดและให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญเพื่อส่งเสริมสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น นับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของของภาคใต้ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธมากยิ่งขึ้น

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น