โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บิ๊กเดฟ.. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ / ผอ.รมน.ภาค๔สัมภาษณ์รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๔ / ผอ.รมน.ภาค๔


บิ๊กเดฟ..  พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  แม่ทัพภาคที่ ๔ / ผอ.รมน.ภาค๔สัมภาษณ์รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๔ / ผอ.รมน.ภาค๔


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 เดินทางมาบันทึกเทปและมาร่วมงานบุญการทอดพระกฐินพระราชทานที่ อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี


การทอดพระกฐินพระราชทาน  สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ณ วัดโมลีนิมิตร อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โดยมี พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ( บิ๊กเดฟ )
มทภ.4 / ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานร่วมงานครั้งนี้
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5ได้รับเกียรติครั้งแรกที่พลโท  พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 /ผอ.รมน.ภาค4
รับตำแหน่ง


สัมภาษณ์ออกรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  ททบ.5   ครั้งแรก
คำถามทุกคำตอบและทุกประเด็นจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้
เกี่ยวกับ

ยาเสพติด เป็นทุกข์ของชาวบ้าน เราถือเป็นภารกิจสำคัญ


 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เวลา 18.00 น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
  คุณสุรีย์พร ดวงทอง
  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
  พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5


วัตถุประสงค์ การทอดพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้า
 สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

1. สามารถลดช่องว่าง และลดความน้อยเนื้อต่ำใจของประชาชนไทยพุทธ และพระสงฆ์ในพื้นที่ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

2. ประชาชนไทยพุทธ และพระสงฆ์ในพื้นที่ มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันช่วยเหลือ สานสัมพันธ์สร้างความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนในพื้นที่

3. สร้างจิตสำนึกในการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้กับประชาชนในพื้นที่ กลับมาหวงแหน ศาสนสถาน/วัด/สำนักสงฆ์ และพระสงฆ์ ให้เกิดความเป็นปึกแผ่น

4. ก่อเกิดความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกหน่วยงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่


Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น