โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก " ไม่มีอะไร ที่อส.ทำไม่ได้ ทำไม่ไหว ทำไม่ทัน รับคำสั่ง ทวนคำสั่ง ทำทันที ทำให้ดีที่สุด "

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก " ไม่มีอะไร ที่อส.ทำไม่ได้ ทำไม่ไหว ทำไม่ทัน รับคำสั่ง ทวนคำสั่ง ทำทันที ทำให้ดีที่สุด " " ชาติของเรา เป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติ เราต้องสละชีพเพื่อชาติ "

" สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้  รักษาดินแดน รักชาติ รักแผ่นดินเกิด "

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้บันทึกภาพการปฎิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในภาระกิจต่างๆ อาทิ การปฎิบัติตามแผนการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย , การดูแลรักษาสถานที่สำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ และการบูรณาการเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ (ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบ. ) ในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน โดยมีนายอำเภอตากใบ , ปลัดอาวุโส , ปลัดอำเภอ , กำนันตำบลเกาะสะท้อน , กำนันตำบลพร่อน , ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส.ทุกนาย และประชาชนในพื้นที่  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน นำเสนอ " สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ "

ให้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนติดตามรับชมรับทราบครั้งแรกในการนำเสนอในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เดือนพฤษภาคม 2565 ทุกวันศุกร์ เวลา 23.00 น. - 23.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 )

คุณอภิคม แก้วละเอียด

พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น