โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา "

 " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา "
   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ  อมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เสร็จภาระกิจในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จังหวัดชายแดนภาคใต้


 กราบขอบคุณพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 , พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ ๔ / รอง ผอ. รมน.ภาค ๔ สน. , พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ,พันเอก มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , พันเอก อังคาร พร้อมสุข เสนาธิการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ,พันเอกหญิง นพรรษ ชูจันทร์ ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะทำงานที่1 ,พันเอก วันฉัตร   ปัทมสูต ประจำ กองบัญชาการกองทัพไทย / หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สิบเอกหญิง มนสรัณ เกษตรสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  , สิบเอก กิติศักดิ์ เพ็ชรธนวงศ์ พลขับสำนักงานผู้บังคับบัญชา ,ก.ต ธวัช กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์ ผบ.ร้อย.บก.บร. ๒/ปฝ.๑ บก.อส./เลขาธิการ บก.ควบคุม อส.จชต. และ ว่าที่ ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอตากใบ /ผอ.ศปก.อ.ตากใบ ,นายโชคชัย  สกุลชัยแก้ว ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


 และสมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯบ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ดูแลระหว่างการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างอบอุ่นและประทับใจมากที่สุด ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้


จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และบางอำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย)


CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น