โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565

ผบ.ฉก.นราธิวาส เปิดกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม ต.พร่อน อ.ตากใบ (ชมคลิป)

 

ผบ.ฉก.นราธิวาส เปิดกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม ต.พร่อน อ.ตากใบ (ชมคลิป) เมื่อวันที่1 เม.ย. 65 เวลา 09.00 น. พลตรี เฉลิมพร ขำเขียวผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นประธาน เปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม "ลงแขก เกี่ยวข้าว" และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมในพื้นที่และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส 


พร้อมทั้งเพื่อเป็นการฟื้นฟูรักษา ประเพณีอันสวยงามในการร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ของสังคมพหุวัฒนธรรม ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฯ พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบาย ของกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชน มีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้ดีขึ้น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นำมาสู่การอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขที่แท้จริง


กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด  ณ แปลงนา หมู่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น