โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดส่งถุงยังชีพพระราชทานให้กับผู้ประสบ อุทภัยในพื้นที่อำเภอรือเสาะ

 

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดส่งถุงยังชีพพระราชทานให้กับผู้ประสบ อุทภัยในพื้นที่อำเภอรือเสาะ


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน


    ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดส่งถุงยังชีพพระราชทานฯ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จากเหตุการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและ น้ำล้นตลิ่ง        ตั้งแต่วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน  น้ำป่าไหลหลาก  ประชาชนในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส ได้รับผลกระทบจำนวนมาก

      เมื่อวันที่ 2 มีนาคม .2565  เวลา 09.00 น.นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นายวีระเชษฐ์  อรุณอิสรา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย นายกิจจา  รามรินทร์ ปลัดอำเภองานสำนักงาน , นายสุธน  ทองคุปต์ ปลัดอำเภอ งาน ศปก., เจ้าหน้าที่ปกครอง , กองร้อย ทพ 4610 มอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ชุมชนบ้านท่าเรือ ชุมชนบ้านนาโอน ชุมชนบ้านบากง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 729 ถุง

   

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น