โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก การอนุรักษ์โค-กระบือไทย มิให้สูญพันธุ์จากแผ่นดินไทย อภิคม แก้วละเอียด(ตูมตาม )

  

 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก การอนุรักษ์โค-กระบือไทย มิให้สูญพันธุ์จากแผ่นดินไทย อภิคม แก้วละเอียด(ตูมตาม ) " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก การอนุรักษ์โค-กระบือไทย มิให้สูญพันธุ์จากแผ่นดินไทย อภิคม แก้วละเอียด(ตูมตาม ) พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่เพื่อคลุกคลีการเลี้ยงควาย - ทำนาโดยใช้ควายไถนา สถานที่  ณ บ้านควายทองพูล เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  " 


    " ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า ผู้คนอดอยาก มีมากนักหนา สงสารบรรดาเด็กตาดำๆ "  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่สัมผัสอย่างใกล้ชิดท่ามกลางแสงแดดร้อนระอุ  เพื่อนำเสนอเรื่องราวการอนุรักษ์พันธุ์โค - กระบือไทยมิให้สูญพันธุ์จากประเทศไทย โดยให้อภิคม แก้วละเอียด
(ตูมตาม) พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดินลงพื้นที่คลุกคลีการเลี้ยงควาย และ ทำนาไถนาด้วยโค-กระบือด้วยตัวเอง เพื่อนำเสนอเรื่องราวชีวิตเด็กเลี้ยงควาย - ทำนาโดยใช้ควายไถนาเพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และทำความเข้าใจความหมายว่า " อย่าทานข้าวเหลือ สงสารชาวนา " 


  อย่าพลาดติดตามชมเรื่องราวเด็กเลี้ยงควาย - การทำนาไถนาด้วยโค-กระบือในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศเดือนมีนาคม 2565 ทุกวันศุกร์ เวลา 23.00 น. - 23.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 ) 

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น