โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย- จีน ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์สู้ภัยโควิคระลอกใหม่ให้ รพ.สต.และ อสม.จชต.

 สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย- จีน  ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์สู้ภัยโควิคระลอกใหม่ให้ รพ.สต.และ อสม.จชต.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 น. พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นผู้แทน พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4/หัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่(สล.3) ได้มอบอุปกรณ์แพทย์และเวชภัณฑ์ เพื่อเตรียมรับมือสู้ภัยโควิคระลอกใหม่ให้กับ รพ.สต.และ อสม.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร อดีต ผบ.ทบ.และนายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน โดยมีคุณชดา บูรณะพิมพ์ จากรายการที่นี่สุขภาพดี เสียงสามยอด และทีมสื่อมวลชนส่วนกลาง มาร่วมส่งมอบอุปกรณ์ดังต่อไปนี้


- เสื้อพยาบาล/ชุด PPE. 10,000 ชุด - หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น - แอลกอฮอล์​ 250 CC. 1,000 หลอด

- ข้าวสาร​ 1กก.จำนวน  200 ถุง            สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ฯ ทางคณะประสานงานระดับพื้นที่ได้เล็งเห็นความสำคัญโดยได้ประสานกับสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย- จีน เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลแจกจ่ายโดยใช้กลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) และโรงพยาบาลสาธารณสุขประจำตำบล(รพ.สต.)ในพื้นที่เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิก 19 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเปิดการศึกษาให้กับลูกหลานประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก 
      โดยมีผู้แทน จาก อสม.และ พยาบาลรักบ้านเกิด 4 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เดินทางมารับมอบของ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา โดยมีคุณสมพร กิติสาธร ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น