โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

“ สุขเถิดประชา ทหารกล้าจะคุ้มภัยเพื่อราษฎร์ และ แดนไทยจะคงอยู่คู่ช้่วฟ้าดิน “
สุขเถิดประชา ทหารกล้าจะคุ้มภัยเพื่อราษฎร์ และ แดนไทยจะคงอยู่คู่ช้่วฟ้าดิน

              กองกำลังสุรสีห์

    ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์ ตลอดเวลาผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตลอด 4 ปีที่ผ่านมา

 ต้องประสบปัญหามากมายแต่ใจสู้ในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ เดินทางทุกแห่งหน ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม  หุบเขา ป่าลึก ลำห้วย  ประสบอุบัติเหตุ และได้พบปะพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทุกภูมิภาคของประเทศไทย

          .. ช่วงปี 2563
ทีมงานเดินทางไปผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน บริเวณชายแดน
ของประเทศไทย  ทำให้รู้สึกความประทับใจพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดนและพี่ทหารทุกท่านที่ปฎิบัติหน้าที่ตามชายแดน ปกป้องอธิปไตยของชาติไทย

    พี่น้องประชาชนที่อาศัยตามชายแดน
ได้มอบความรักและความอบอุ่นให้แก่ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกครั้งเวลาทีมงานรายการลงพื้นที่ในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


   สัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานเดินทางเข้าไปถ่ายทำที่บ้าน พุระกำ
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ถนนหนทางทุรกันดารติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ชายแดนภาคตะวันตก  พร้อมเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรสีห์   ทำให้ทีมงานเจอน้องคนหนึ่งที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ต้องใช้รถวิลแชร์ในการเดินทางไปตามที่ต่างๆ ในบ้านพุระกำ ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ชายแดนภาคตะวันตก เส้นทางลำบากทุรกันดาร
ถนนลูกรังสีแดง ทำให้เราคิดว่า คนเราทุกคนต้องมีชีวิตสู้ต่อไปอย่าท้อเด็ดขาด ถึงแม้คนเราจะพบกับสิ่งที่มีปัญหามากมาย น้องชายคนนี้ สู้กับชีวิตอย่างมาก และการเดินทางมาผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ณ บ้านพุระกำ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ครั้งนี้

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องด้วยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และลงพื้นที่เยี่ยมเยือนหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรสีห์ที่ปฎิบัติหน้าที่ตามชายแดน  และ เยี่ยมเยือนถามไถ่ทุกข์สุขพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดนภาคตะวันตก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

     ทีมงานรายการทุกคนขอปฎิญานตนขอสู้ต่อไปไม่ท้อถอย.... เพื่อผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกหลังคาเรือน อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเที่ยงตรง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คืนคุณต้องมีคำว่าให้แผ่นดิน

คืนคุณให้แผ่นดิน

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น