โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) ประธานจัดโครงการรักษาความสงบภายใน งานเสริมสร้างความรัก และความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชนพ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) ประธานจัดโครงการรักษาความสงบภายใน งานเสริมสร้างความรัก และความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63เวลา 13.30 น พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) ประธานจัดโครงการรักษาความสงบภายใน งานเสริมสร้างความรัก และความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ

 การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  (สานเสนากลุ่มอาชีพ) ชาวสวนลองกอง และชาวสวนทุเรียน  ในการนี้ ได้เชิญ บริษัท เกษตรรุ่นใหม่จำกัด

  ที่จะมาเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่ที่ให้ความรู้กำหนดแนวทางในการรับซื้อผลผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งการทำผลผลิตให้มีราคา ในกิจกรรมสานเสวนาครั้งนี้ ด้วย ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น