จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(มีคลิป) ชุดสันติสุข 404 ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรม “เปิดเทอมมั่นใจ ห่างไกลโควิด – 19” ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day ต้อนรับเปิดเทอมแบบ New normal

(มีคลิป) ชุดสันติสุข 404 ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรม เปิดเทอมมั่นใจ ห่างไกลโควิด – 19” ร่วมทำความสะอาด   Big Cleaning Day ต้อนรับเปิดเทอมแบบ New normal 


(double arrow right)เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนอัลอิสลามียะห์  บ้านปาเร๊ะรูโบ๊ะ หมู่ที่ 9 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ชุดสันติสุข 404 ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรม เปิดเทอมมั่นใจ ห่างไกลโควิด – 19” ร่วมทำความสะอาด   Big Cleaning Day ต้อนรับเปิดเทอมแบบ New normal

  เพื่อจัดเตรียมสถานที่ ก่อนเปิดการเรียน พร้อมทั้งฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ สร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน บุคลากรและผู้ปกครองก่อนเปิดเรียนแบบ New normal

  ตามนโยบายของกองทัพบก โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัลอิสลามียะห์, พร้อมด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, คณะครู บุคลากรทางการศึกษา, สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


 (double arrow right)(double arrow right)ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดให้โรงเรียนกลับมาเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ และได้ให้คำนิยามการต้อนรับการกลับมาเปิดเทอมด้วยประโยค Back to Healthy school  โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข” 

ซึ่งทุกคนต้องเรียนรู้ภายใต้กรอบของความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง มีการเตรียมความพร้อม ทั้งเรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิให้นักเรียนทุกเช้า, การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ดูแลรักษาความสะอาดมือ, จัดห้องเรียน สถานที่ให้มีระยะห่างที่เหมาะสม, ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบโรงเรียนเป็นประจำ

 และลดการแออัดจากการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  รวมทั้งการติดตามผล ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญ เมื่อโรงเรียนมีความปลอดภัย ผู้ปกครองลดความกังวลใจลง สร้างความมั่นใจ และสามารถออกไปปฏิบัติภารกิจต่างๆด้วยความสบายใจ และมั่นใจขึ้นอีกด้วย


#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48
#ชุดสันติสุข404

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น