จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(มีคลิป) ทหารพราน 44 พบปะพัฒนาสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน ตามโครงการ “เกศาสานใจ” ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย


(มีคลิป) ทหารพราน 44 พบปะพัฒนาสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน ตามโครงการ เกศาสานใจในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย


   เมื่อวันที 8 กรกฎาคม 2563 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4408 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

 แ
ละบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน ตามโครงการ “เกศาสานใจเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วยของกองทัพบก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกโอกาส

 ตามศักยภาพของหน่วยที่จะสามารถดำเนินการได้ ณ โรงเรียนวัดถัมภาวาส หมู่ที่ 3 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น