จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(มีคลิป) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมไหล่ทางให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี


(มีคลิป) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44  ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมไหล่ทางให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี


             เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4403 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา, บุคคลากรทางการศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ชุดคุ้มครองตำบลตะโละดือรามัน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บัณฑิตอาสา, มวลชนญาลันนันบารู และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมไหล่ทางให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี บริเวณเส้นทางสาย 4060 และ4168 (ระยะ 4 กิโลเมตร) ในพื้นที่ บ้านกาหยี หมู่ที่ 3 และ บ้านตะโละดือรามัน หมู่ที่ 4 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น