โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การปฎิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ “ การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “ การปฎิบัติงาน  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  ๑   “ การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “

    กอ.รมน.ภาค ๑  ได้ดำเนินการแก้ปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างมีระบบ โดยคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณ และ ต้นทุนในการจัดการขยะของเมืองด้วย หลัก ๓ R  ( Reduce , Reuse , Recycle )


R1 : Reduce ลด (คิดก่อนใช้ ) ลดระดับการใช้ในปัจจุบันควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น เช่น ใช้ถุงผ้า ตระกร้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู ใช้ปิ่นโตหรือกล่องข้าวใส่อาหารแทนการใช้โฟม ปฎิเสธการรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กชิ้นน้อย


R2 : Reuse ใช้ช้ำ ( ใช้แล้วใช้อีก ) การใช้ช้ำ การนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าการใช้กระดาษทั้งสองหน้า ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ช้ำได้ เช่น จาน หรือ แก้วน้ำที่ใช้ซ้ำได้ ดัดแปลงของเหลือใช้หรือประดิษฐ์ เพื่อใช้ประโยชน์ เสื้อผ้าเก่านำไปบริจาคหรือทำผ้าถูกพื้น

R3 : Reycle นำกลับมาใช้ใหม่การคัดแยกขยะมูลฝอย แต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และ สำนักงานเพื่อนำวัสดุที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หมุนเวียน กลับเข้าสู่แต่ละประเภท เพื่อนำมากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะรีไซเคิล โดยทั่วไปแยกได้ 4 ประเภทคือ แก้ว กระดาษ พลาสติก และ โลหะ / อโลหะ

โดยปฎิบัติตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ตลอดจนสามารถคาดการณ์สถานการณ์วิเคราะห์ความเสี่ยง และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้

    เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ธนาคารคัดแยกขยะ ประกันชีวิต ขยะทุกชิ้นล้วนมีค่า เปลี่ยนเป็นหลักประกัน ของครอบครัว และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม


ขยะที่เหลือจากการนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตามรูปหลัก 3 R 
R  ( Reduce , Reuse , Recycle )
แล้วจะถูกเก็บรวบรวมไปกำจัด ณ สถานที่กำจัด โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับปริมาณและองค์ประกอบของขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งในการดำเนินการกำจัดขยะ ต้องใช้งบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราสามารถลดปริมาณลดขยะโดยใช้หลัก 3R ( Reduce , Reuse , Recycle )
จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะได้อย่างมหาศาล

  อย่าพลาดติดตามชมการปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑
ในพื้นที่รับผิดชอบกอ.รมน. ภาค ๑
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง   พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR.รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น