โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การปฎิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ภัยจากโรคระบาด จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เ


การปฎิบัติงาน  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค    ภัยจากโรคระบาด       จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 


ภัยจากโรคระบาด       จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นสาธารณภัยเรื่องโรคระบาด หรือการติดเชื้ออุบัติใหม่ ซึ่งจากการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทำให้เกิดสภาวะขาดแคลนเวชภัณฑ์ (หน้ากากอนามัย) ซึ่งมีความจำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ทั้งนี้สำนักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 จึงได้มีคำสั่งให้ กอ.รมน.ภาค ๑
บูรณาการร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
เข้าดูแลโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๒ โรงงาน
ในพื้นที่ ๘ จังหวัด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค ๑
เพื่อให้การจัดส่งเวชภัณฑ์ไปยังสถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดูแลรักษา


  อย่าพลาดติดตามชมการปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑
ภัยจากโรคระบาดการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด - 19
ในพื้นที่รับผิดชอบกอ.รมน. ภาค ๑
จังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกับ


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


คุณสุรีย์พร ดวงทองคุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง  พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR.ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น