จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

“ ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน “ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
“ ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน “ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน


   จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19  ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ธุรกิจ รวมทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค 
ตลอดจนพี่น้องประชาชน ที่ประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำอย่างมาก เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้เพื่อประทังชีวิตครอบครัว โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชามาใช้ เน้นการพึ่งตนเองและสร้างความสามัคคี เพื่อให้รอดพ้น จากภาวะวิกฤตในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโรค Covid-19


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้รับเกียรติสัมภาษณ์
ร้อยตรี สุรชัย บุญคง ชีวิตนอกเครื่องแบบ


ความเชื่อมั่นในความรู้และประสบการณ์จากชีวิตจริงใน
เครื่องแบบ ผนวกด้วยความมุ่งมั่นสานต่อพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ว่า    "เราเป็นใคร  อยู่ที่ไหนก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้"


แต่ในความเป็นจริง
ชีวิตนอกเครื่องแบบทหารที่เลือกมาสวมเครื่องแบบเกษตรกร
ยังมีสิ่งที่ "ร้อยตรี สุรชัย บุญคง"
ต้องเรียนรู้ ลองผิด ลองถูก อีกมาก
และได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา มาเป็นความรู้ที่พิสูจน์ให้
นายทหารนอกราชการผู้นี้ได้ประจักษ์ว่า


การปฏิบัติจริงด้วยตนเองและ    จิตที่มุ่งมั่นและเอื้ออารี สามารถช่วยพลิกฟื้นผืนดินให้
กลับคืนความสมบูรณ์ได้ และชีวิตครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้ โดยมิได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ในขณะนี้


มาพบเรื่องราวการถ่ายทอด ชีวิตจริงของร้อยตรี สุรชัย บุญคง   นายกสมาคมเครือข่ายคนรักษ์แฝกประเทศไทย
ประธานเครือข่ายคนรักษ์แฝกระดับประเทศ 


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น