จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

“ศาสตร์พระราชา “ การที่เราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ศาสตร์พระราชา        การที่เราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และ   ต่อยอด

มาปรับใช้การดำเนินชีวิตนั้น... ทำให้การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ระบาดขณะนี้ ไม่มีผลกระทบกับความเป็นอยู่แต่อย่างใด


      ตอนนี้   ....ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะลดลง
แต่พวกเราทุกคนไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิต เพราะผลกระทบไม่ได้เกิดเพียงแค่เฉพาะตัวเราหรือคนรอบข้างเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่าน
ที่คอยดูแลปกป้องพวกเรา และเสียสละทุ่มเทแรงใจแรงกายให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ขณะนี้

    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติอย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น