จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รายการ คืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก วันลอยกระทง๒๕๖๒ ๑๑พฤศจิกายน๒๕๖๒


       รายการ    คืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   วันลอยกระทง๒๕๖๒ ๑๑พฤศจิกายน๒๕๖๒


 ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
๒ พิธีกรดำเนินรายการ และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


    อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย
ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ และเป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน ๑๒ ของทุก ๆ ปี
การลอยกระทง พุทธศักราช๒๕๖๒
ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๑พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒


      รายการ
คืนคุณให้แผ่นดิน
ขอฝาก 9 ข้อห้ามวันลอยกระทง ๒๕๖๒


๓ ข้อห้าม:
        ห้าม: เล่นดอกไม้ไฟ , จุดพลุหรือลอยโคม
       ห้าม: ยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุอันควร
        ห้าม : ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่หรือโดยสาร

๓ ข้อควรระวัง:
- ระมัดระวังการใช้บริการโบ๊ะท่าเรือ
- กำชับบุตรหลานให้ระมัดระวังการถูกหลวงไปทางมิชอบ
- รื่นเริงบนพื้นฐานของการสืบสานประเพณีไทย

๓ ข้อที่ไม่ควรทำ:
- แต่งกายล่อแหลม
- ปล่อยให้เด็กไปเที่ยวตามลำพัง
- ไปเที่ยวในสถานที่อโคจร มั่วสุม

   ประเพณีลอยกระทงประเพณีที่งดงามของไทย เป็นหน้าตาของเราชาวไทย ที่ต้องอนุรักษ์ สืบสานประเพณีที่งดงามนี้ไว้ อย่าให้กลายเป็นว่าเราคนไทยที่ทำลายความงดงามนี้เอง

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ขอขอบพระคุณร้าน
วิรัชออร์ซิเดย์ฟาร์ม
ที่ประดิษฐ์ประดอยกระทงดอกไม้สดวันลอยกระทง ๒๕๖๒ เพื่อถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น