โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(มีคลิป) นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะร่วมพิธีลงนามกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอรือเสาะและศรีสาครขับเคลื่อนโครงการศูนย์จัดการขยะรวมแบบครบวงจร


  (มีคลิป) นราธิวาส  เทศบาลตำบลรือเสาะร่วมพิธีลงนามกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอรือเสาะและศรีสาครขับเคลื่อนโครงการศูนย์จัดการขยะรวมแบบครบวงจร

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ / บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2562 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ   ห้องประชุมจันปิยะ ชั้น 3 เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมและร่วมพิธีลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือ การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ 4

      ในการนี้  นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ได้เป็นประธานและได้กล่าวต้อนรับ โดยมีองค์กร การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอศรีสาคร  เทศบาลตำบลศรีสาคร   อบต.เชิงคิรี  อบต.ศรีสาคร  อบต.ตะมะยูง  อบต.ศรีบรรพต  อบต.ซากอ  และอบต.กาหลง ส่วนในพื้นที่อำเภอรือเสาะ     อบต.รือเสาะออก  อบต.สุวารี  อบต.รือเสาะ อบต.สามัคคี  อบต.บาตง  อบต.ลาโละ  อบต.เรียง  อบต.โคกสะตอ  อบต.สาวอ  ซึ่งมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เข้าร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส   ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ 4

    นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่มกล่าวว่า  การประชุมในครั้งนี้  เพื่อมาชี้แจงทำความเข้าใจ  ด้วยคณะกรรมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนราธิวาส ได้ตรวจสอบและรับรองปริมาณน้ำหนักขยะมูลฝอยที่เกิดขึนในจังหวัดนราธิวาส

  ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เจ้าภาพกลุ่ม (Cluster)ใช้ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะฝอย และขับเคลื่อนการบริหารการขยะต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น