โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(มีคลิป) นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคคุนกุนยา


   (มีคลิป) นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคคุนกุนยา


     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ / บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

    เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25กันยายน น 2562ที่มัสยิดยุมอียะห์ มัสยิดกลาง  โดยชุมชนยือแรตีงี  นายวิเชษฐ์ ไทยททองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ เป็นประธานพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคคุนกุนยาพร้อมกล่าวพบปะ

         ซึ่งทางเทศบาลตำบลรือเสาะได้ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอรือเสาะอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.เทศบาลตำบลรือเสาะ  ร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออกและโรคคุนกุนยาพร้อมพ่นหมอกควันในเขตชุมชน เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย


           และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน ชุมชน ทุกแห่งในเขตเทศบาลให้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอครอบคลุมทุกพื้นที่จำนวน 21 ชุมชนพร้อมกับแจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เรื่องของโรคไข้เลือดออก และเดินเคาะประตูบ้านแจกแจกทรายอะเบทและชอความร่วมมือครัวเรือนให้พัฒนาบ้านเรือนปลอดจากน้ำขัง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น