โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(มีคลิป)สาธารณสุข​จังหวัด​นราธิวาส​ ร่วมกับ ศูนย์​แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมช่วยฟื้นคืนชีพแก่​ อสม.


(มีคลิป) สาธารณสุข​จังหวัด​นราธิวาส​ ร่วมกับ ศูนย์​แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมช่วยฟื้นคืนชีพแก่​ อสม.

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์  บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส​ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ร่วมกับศูนย์แพทย์​ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้​ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ​  การช่วยฟื้นคืนชีพแก่​ อสม.จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มศักยภาพ​ อสม.
ในการดูแล​สุขภาพ​พี่น้องประชาชน​ โดยจะจัดอบรม​ อสม.ให้ครอบคลุมทั้ง​ 13​ อำเภอ​   อาทิเช่น  อำเภอรือเสาะ    อำเภอศรีสาคร  อำเภอตากใบ อำเภอบาเจาะ  อำเภอยี่งอ  อำเภอแว้ง  อำเภอสุไหงปาดี  อำเภอสุคริน  และอำเภอสุไหงโกลก ซึ่งมี อสม.ที่เข้าร่วมอบรม  จำนวน​ 740​ คน ระหว่างวันที่ 24 -​ 27 กันยายน 2562​ ณ โรงเรียนบ้านยะบะ  (อุปการวิทยา) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

           สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยนายแพทย์วิเศษ  สิรันทรใสภพ สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส   ร่วมกับ ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พันเอก พิเศษ นายแพทย์โชคชัย  ขวัญพิชิต  รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนใต้  ได้จัดอบรมช่วยฟื้นคืนชีพแก่ อสม.ในพื้นที่ นราธิวาส โดยจัดให้มีเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

  โดยมีวิยากร กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ  นางวรรณา  เหมือนกู้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  และทีมงานวิทยากรจากศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนใต้ นำโดย นาบงปาริชาติ  ชูทิพย์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

         
       


  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ อสม.มีความรู้และทักษะในการจัดการคุณภาพชีวิตของอสม. สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสุขภาพอสม.ในชุมชนได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังในการปฏิบัติงานของ อสม.


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น