โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

มหาดไทยลงนามประกาศผล 5 นายอำเภอแหวนเพชร –แหวนทองคำ


มหาดไทยลงนามประกาศผล 5 นายอำเภอแหวนเพชร –แหวนทองคำ

     ประพันธ์   ฤทธิวงศ์  / บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


        เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร  ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่  จากการคัดเลือกข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานงานดีเด่นจนเป็นที่ประจักษ์

      โดยมีผู้ได้รับรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชนะเลิศ) จำนวน 5 ราย จากพื้นที่ปกติ 4 ราย คือ นายทัศนัย  สุธาพจน์  นายอำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  นายสุรพันธ์  ศิลปะสุวรรณ  นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  นายไพรัตน์  เพชรยวน  นายอำเภอบางประอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายศิวะ  ธมิกานนท์ นายอำเภอก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้  1 ราย คือ นายเศวต  เพชรนุ้ย  นายอำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
       รางวัลนายอำเภอแหวนทอง (รางวัลชมเชย)  จำนวน 5 ราย จากพื้นที่ปกติ 4 ราย  1.นายประยูร  อรัญรุท  นายอำเภอวังสะพุง   จังหวัดเลย  นายศรัทธา  ทองคำ  นายอำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  นายกองโทอดุลย์  ชูทอง นายอำเภอถลาง   จังหวัดภูเก็ต  นายวัลลภ  ประวัติวงศ์  นายอำเภอบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสังคม  เกิดก่อ  นายอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น