โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพารายะลา เปิดตัวผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการ


สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพารายะลา เปิดตัวผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการ


      


วันนี้ 26มิย.62 นายอนุชิต ตระกูลมุฑุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็น ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ในบัญชี ผลงานนวัตกรรมไทยในปี 2562 จังหวัดยะลา โดยความร่วมมือของการยางแห่งประเทศไทย สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมแผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสซึ่งผลิตโดยสถาบันเกษตรกร และใช้วัตถุดิบยางพาราของท้องถิ่น


    นายจิรวิทย์ มีชูภัณฑ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า

กิจกรรมครั้งนี้ เนื่องด้วยรัฐบาลต้องการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ รวมถึงผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย ในประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงได้มีการขับเคลื่อนนโยบายโดยให้ความสำคัญกับการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ รวมถึงคนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ปราศ


 ปราศจากอุปสรรคให้เกิดความเท่าเทียมกัน ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) หรือเรียกอีกอย่างว่าการออกแบบตามหลักการอารยสถาปัตย์โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบการสนับสนุนมาตรการผลักดันและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ และทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้


    อีกทั้ง เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การพัฒนา สร้างนวัตกรรมของประเทศ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์นำไปสู่การใช้งานได้จริง ทั้งตลาดในประเทศและสามารถนำจำหน่ายสู่ตลาดโลกในลำดับต่อไป การยางแห่งประเทศไทย ได้บูรณาการโดยผลักดันและให้การสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้เชี่ยวชาญภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และบริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด ภายใต้แบรนด์วัสดุดีได้ร่วมมือกัน พัฒนาและต่อยอดผลการวิจัย โดยการพัฒนาน้ำยางพาราสู่แผ่นปูพื้น พื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็น ภายใต้ การสนับสนุนของหน่วย ITAP โดยสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


 ผลิตภัณฑ์ แผ่นปูพื้น พื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็น รูปแบบการใช้งาน สำหรับเตือน(Warning) และนำทาง (Guiding) ผู้ผลิตออกแบบ ขนาด ระยะ และมิติ คุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผลิตจากยางพารา 100% มาปรับปรุงสูตร โดยทดสอบคุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ สามารถนำจุดเด่นของยางพาราธรรมชาติมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์แทนวัสดุที่เป็นโพลีเมอร์จากปิโตรเคมี อย่างยางสังเคราะห์ และเทอร์โมพลาสติก และมีการพัฒนาให้มีสมบัติต้าน ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเด่นด้านการต้านแรงสามารถซับแรง ยืดหยุ่นได้ดีจึงช่วยลดการสั่นสะเทือน

 เมื่อรถเข็นหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบมีล้อเข็นผ่าน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีเมื่อติดตั้งบนพื้นทางเดิน ทดแทนกับผลิตภัณฑ์ที่แข็งกว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์จนมีความทนทานต่อการติดไฟ และไม่เกิดการลามไฟ และผู้ผลิตสามารถ ออกแบบ และผลิตให้มีสี ได้หลากหลายเฉดสีให้เหมาะสมกับการใช้งานในอาคาร


          ทั้งนี้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ยั่งยืนกับอุตสาหกรรมยาง โดยความสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการ ทางการเห็น ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุมัติจากคณะกรรมการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สททช.) ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ในบัญชีผลงานนวัตกรรมไทยในปี 2562 จากแหล่งผลิตกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากยางพารา แห่งแรกในจังหวัดยะลา และจะนำออกจำหน่ายเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ โดยบริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด วัสดุดี แบรนด์ WASSADUDEE
ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ  จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น