โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) เป็นประธานเปิดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานเสวนา) ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจีดจาก นักเรียน กศน


พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) เป็นประธานเปิดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานเสวนา) ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจีดจาก นักเรียน กศน


เมื่อ 25 มิ.ย.62เวลา 09.30น. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) เป็นประธานเปิดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานเสวนา) 

ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจีดจาก นักเรียน กศน. จำนวน 120 คนโดยมี นางจิราวรรณ หนูแก้ว ผอ.กศน.อ.ควนเนียง ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เทศบาลตำบลควนเนียง  ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น