โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท.) ร่วมพบปะพูดคุย เสริมสร้างความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา


พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท.) ร่วมพบปะพูดคุย เสริมสร้างความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา

เมื่อ 25 มิ.ย.62  เวลา 14.00 น.พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท.) ร่วมพบปะพูดคุย เสริมสร้างความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลส . กับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน 

ในการประชุมสภาสันติสุขตำบลเปียน อ.สะบ้าย้อย และเข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลเปียน  เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุยสันติสุขในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านควนหรัน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น